Frihet er et grunnleggende behov i ­mennesket. Allerede som barn gir vi raskt uttrykk for vilje til å bestemme selv, og ­frigjøringstrangen forsterkes i tenårene. Som voksen tar vi for gitt at vi er herre over eget liv, ja, det forventes sågar av ­omverdenen. Men, med frihet følger også ansvar.

I flere århundrer befant apotekvesenet seg i en traust og beskyttet tilværelse ­inntil ­myndighetene kastet sine reform­ivrige øyne på dem. Rett før årtusenskiftet var det duket for en gedigen omstilling med ­konkurranse, tilgjengelighet og ­standardisering som nye idealer. Utenlandske interessenter gikk på frierføtter til en aldrende apotekerstand og la grunnlaget for kjedenes inntogsmarsj. Sjelden har vel en bransje her til lands opplevd større omveltinger på så kort tid. Etter innføringen av den nye apotekloven 1. mars 2001 kan kundene velge mellom et utall apotek, men friheten har sin pris. Utarming av fagmiljø grunnet små enheter med få ansatte, gagner verken apotek­farmasøytene eller publikum.

Skolert helsepersonell er utvilsomt mangelvare i det krigsherjede Afghanistan, særlig i de Taliban-kontrollerte områdene i sørøst. Den norske Afghanistankomiteen, som har støttet helsefagutdanningen i nær 20 år, startet opp farmasiutdanning i en av ­provinsene her i 2018. I januar ble det ­fø­rste kullet uteksaminert, deriblant en håndfull jenter. Det er vanskelig for oss i Vesten å forstå fullt ut hvor ­viktig dette er, for det er en betydelig seier i ­frigjøringskampen. Med kvinnelige ­farmasøyter kan ­endelig kvinnelige kunder handle medisiner selv, og dermed få tilgang til profe­sjonell ­veiledning. Det snakkes endog om å ­opprette egne kvinneapotek. Kunnskap er og blir et ­effektivt våpen i kampen mot undertrykkelse.

«Frihet er den kilde hvorfra all mening og alle verdier oppstår», mente den franske forfatter og filosof Simone de Beauvoir (1908–86). Vil du hjelpe Afghanistan­komiteen med å styrke afghanske kvinners tilgang til helsetjenester, er det fritt frem. De står parate til å ta imot ditt bidrag – både før og etter 8. mars.


(Publisert i NFT nr. 2/2021 side 4)