Hver enkelt av oss kommer til verden som unike. Vi har et særpreg som bare er vårt. Personlighet vises på et tidlig ­stadium, mens identitet har mange lag som det tar tid å bli kjent med – ikke minst for en selv. ­Identitet er knyttet til preferanser og ­tilhørighet, og den bygges og utvikles ­gjennom livets ulike faser. Seksualitet og kjønnsidentitet gir seg til kjenne helst i ung alder, mens eksempelvis profesjonsidentitet opptrer på et senere tidspunkt. Felles­trekket er at vi ønsker å bli sett og møtt med respekt for den vi er og føler oss som.

Apotek er et sted hvor alle bør kjenne seg velkomne, uavhengig av hva slags lege­midler som ekspederes eller hvilke ­legemiddelrelaterte spørsmål som tas opp. De ansatte bør gå inn i kundemøtet med et åpent og årvåkent sinn. Når det kommer til seksuell helse, viser det seg at dette ikke alltid er like lett. Det skyldes sannsynligvis flere ting, men det er åpenbart et ­vanskelig tema å bevege seg inn på. Nøkkelen til avmystifisering er kunnskap og opplæring. Å bli trygg på temaet vil gjøre det mindre skambelagt. Farmasiutdanningen bør legge mer vekt på seksualitet og kjønns­mangfold, og apotekene bør drille sine ansatte i å tørre å ta noen ekstra kontrollspørsmål, for eksempel ved salg av reseptfri Viagra.

Myndighetene har innsett at det er på tide med en revisjon av eksisterende ­apoteklov. Farmaceutene omfavner ­initiativet varmt. Dette er en ypperlig anledning til å være med og forme morgendagens apotek­(tjenester). En sann gavepakke for å ­markere farmasøytene som solide ­fagpersoner og hvilke viktige samfunns­bidrag de yter, noe som igjen vil styrke hele yrkesgruppens identitet.

«Man lever ikke forgjeves hvis det ­finnes noen i denne verden som virkelig ­forstår en», ifølge den kinesiske forfatteren Lin Yutang (1895–1976). Det nytter altså ikke å stå med lua i hånden. Vær tydelig, vis hvem du er og hva du ønsker. Da vil de rundt se deg og forstå dine behov.


(Publisert i NFT nr. 6/2021 side 4)