Tiden fra unnfangelse til utvikling er skjør, enten det dreier seg menneskeliv eller ideer. En robust start vil tilrettelegge for at resultatet blir så vellykket som mulig. Gode fødselshjelpere kan være helt avgjørende å ha med seg på denne ferden.

Oppsøkende rådgivningstjeneste har vist seg å være et smart grep fra Statens legemiddelverks side. De har forstått viktigheten av å møte brukerne der brukerne er. Etatens ansatte reiser nå ut til firmaerog tilbyr en guidet tur i papirjungelen. Ulike problemstillinger knyttet til legemiddelutvikling og klinisk forskning besvares etter beste evne, og initiativet blir åpenbart vedsatt. Det er en vinn-vinn-situasjon da også Legemiddelverket har god nytte av å få mer gjennomarbeidete søknader.

I mer enn 30 år har Forskningsparken i Oslo vært arnested for en rekke oppstartsbedrifter og forskningsgrupper innen eksempelvis bioteknologi, medisin og helseteknologi. Det nyeste tilbudet på huset er ShareLab, et delingslaboratorium for entreprenører innen livsvitenskap, som ble åpnet av ingen ringere enn statsminister Erna Solberg rett før påske. Kjente selskaper som AbbVie og Inven2 er blant ShareLabs støttespillere.

SafeStart er en spennende studie hvis mål er å hjelpe gravide med trygg legemiddelbruk i starten av svangerskapet. Studien er initiert av Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med blant annet Apotekforeningen. En håndfull farmasøyter ved 14 apotek tar nå ekstra hånd om de aktuelle kundene, og initiativet er blitt tatt godt imot av brukerne.

Fagtidsskriftet NFT er stadig på jakt etter å utvide innholdet i bladet. Det er naturlig å søke i egne rekker, og vi løfter gjerne talenter frem. En ung og kreativ farmasøyt i Bergen, Ingrid Landfald Røen, vil fremover gi et humoristisk blikk på apotekhverdagen i form av sine tegninger. Vi håper og tror at mang en apotekansatt kjenner seg igjen i situasjonene.

«Erfaring er en god hjelper», heter et dansk ordspråk. Gjennom erfaring utvikles mennesket, og mange av oss ønsker å bidra til nettopp denne prosessen hos andre. 

(Publisert i NFT nr. 4/2018 side 5)