Gjennom hele livet foretar vi valg. De små, hverdagslige legger vi knapt merke til, det er de store og betydningsfulle som tar oppmerksomheten, de som krever grundig konsekvenstenkning. Tar du viktige veivalg på vegne av mange, enten i arbeids- eller samfunnslivet, settes det naturlig nok ekstra høye krav til din vurderingsevne.

I Norge har vi en rekke medisinske registre som kan gi oss verdifull informasjon om befolkningens helse og velferd. Spørsmålet er hvordan registrene brukes og hvem som får adgang til dem. Helsedata er og blir en svært ettertraktet vare, ikke minst i arbeidet med å utvikle persontilpasset medisin. Regjeringen har nå valgt å åpne for lettere tilgang til registrene gjennom analyseplattformen helsedata.org. Et skritt i riktig retning i forvaltningen av det som flere karakteriserer som vår nye «olje».

I Europa jobbes det i rykk og napp med å følge opp delen av EUs forfalskningsdirektiv som går på sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger. Nomvecs nye daglige leder, Kai Mjaanes, forsikrer at Norge er i rute med etableringen av sitt verifikasjonssystem, men han etterlyser samtidig tettere samarbeid med helsemyndighetene. Fortsatt er det uavklart hva som vil skje dersom ikke alle legemiddelaktører overholder fristen 9. februar neste år.

I midten av april fikk www.farmatid.no, NFTs nettsted, en ansiktsløftning. Foruten et mer moderne utseende, er det nå blitt lettere å navigere på sidene. Stillingsannonsene er løftet frem, slik at alle ledige stillinger til enhver tid kan ses på forsiden. Dessuten er det satt av mer plass til annonsører generelt sett. Skal du lyse ut en ledig stilling innen legemiddelbransjen, vurderer du kanskje å profilere et produkt eller annonsere et kurs som er av interesse for farmasøyter? Farmatid.no er stedet å gjøre nettopp det!

«Mennesket står til alle tider på skilleveien», mente den danske filosof og forfatter Søren Kierkegaard (1813–55). I vår tid dreier valgene seg ofte om hvilken digital vei man ønsker å følge.


(Publisert i NFT nr. 5/2018 side 5)