«Mennesket er født til to ting, til å tenke og til å handle», uttalte den romerske statsmann Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.).

I vårt gjennomdigitaliserte samfunn er det lett å bare flyte med strømmen. «Alle» skal ha informasjon om deg som person, og derfor deles det gladelig opplysninger om alt fra forbruk og aktiviteter til egen helsetilstand. Kun de mest kritiske av oss stiller spørsmål ved hva som er riktig og/eller smart å utlevere. I mai innførte EU en personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR), som nå er blitt en del av Norges nye personopplysningslov. Med GDPR er det heldigvis blitt et langt større fokus på individets integritet, og forhåpentligvis har noen hver fått seg en vekker. Det er på høy tid at vi får en styrket bevisstgjøring rundt så vel innhenting som håndtering av persondata.

I et leserbrev i denne utgaven peker farmasøyt og professor Stein Bergan på et viktig tema når han etterlyser større engasjement innen profesjonen for å påta seg oppgaven som ­fagfellevurderer. Bergan, som selv har lang erfaring med både vurdering og publisering,­ ­oppfordrer spesielt yngre kolleger til å ta opp hansken. Som vitenskapelig tidsskrift benytter NFT seg av fagfellevurderere, og vi istemmer at det absolutt er behov for flere. Vi applauderer dermed initiativet. Vurderingsarbeidet er berikende på mange plan, så kast motforestillingene og vis interesse!

I sommer nådde Farmaceutene det nær sagt magiske medlemstallet 4000. Fjorårets ­kampanje #NFF4000 var et strategisk grep i rekrutteringsarbeidet, og ga til slutt uttelling. Men ikke la det stoppe der. Verdien av å være organisert ser du aller best som medlem. Det er innenfor ­foreningen du har størst innflytelse, ikke utenfor. Hvisk det i øret til farmasøyter og ­farmasistudenter som fremdeles står på utsiden!


(Publisert i NFT nr. 7/2018 side 5)