Farmasøyter er unike. Med dyptgående innsikt om legemidlers liv, helt fra selve unnfangelsen i laboratoriet til det høyverdige endemålet «optimal behandling», besitter yrkesgruppen kunnskap som er svært ettertraktet. At denne spisskompetansen stadig må videreutvikles og foredles, gagner hele samfunnet.

På Sykehusapoteket Oslo, Ullevål har man gjenopptatt gamle kunster. Her er det nå ryddet plass til produksjon av ikke-sterile lagerprodukter, etter at avtalen med Sanivo Pharma måtte sluttføres tidligere i år. Det er flere årsaker til at de valgte å satse på slik egenproduksjon igjen, men et viktig aspekt var å benytte ekspertisen som allerede finnes i staben. Å bevare ­beredskapsdelen av farmasøytisk produksjon i Norge er uvurderlig, ifølge apoteker Jalil Djahromi og kollega og primus motor Tone Rojahn, apoteker ved Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Dette betyr også at Sykehusapotekene HF er så heldige å inneha en komplett produksjonskompetanse innen helseforetaket.

På forsommeren ble det nye PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge åpnet med pomp og prakt av statsminister Erna Solberg. Til stede var dessuten den glade giver næringslivsleder Trond Mohn, som nok en gang har donert flere titalls millioner til etablering av ­positronemisjonstomografi (PET)-teknikk i Tromsø. Byen har nå fått et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Dette vil også være en attraktiv arbeidsplass for de med radiofarmasi som interessefelt. Farmasøyter er uten tvil en meget sentral yrkesgruppe i utviklingen av radioaktive legemidler.

Farmaceutene trommer sammen til flere fagkvelder i høst. Arrangementene foregår ikke kun i Oslo, men også i Bergen og Halden. Foreningen ønsker å skape gode møteplasser med temaer som burde appellere til flere, enten du eksempelvis er interessert i apotektjenester eller legemiddelindustri. Her en noe for enhver smak!

«Det glade hjerte lever lengst», ifølge den store engelske dramatiker William Shakespeare (1564–1616). Det er rett og slett sunt å skape seg gode opplevelser.


(Publisert i NFT nr. 8/2018 side 5)