Det vil alltid være et visst spenningsfelt mellom tro og kunnskap. Et landskap preget av antakelser og følelser gir ofte skrinn jord for harde fakta. Rydder man derimot litt plass til viten, vil det etter hvert belønnes med verdifull avkastning. Kunnskap er intet mindre enn gull for videreutvikling.

I høst ble den årlige NORM/NORM-VET-rapporten lagt frem. Den er et svært viktig redskap for helsemyndighetene i kartleggingen av nasjonens antibiotikabruk og resistensproblematikk. Selv om resistensforekomsten i Norge er lav, viser rapporten for 2017 at den er økende, hvilket er bekymringsfullt. Mikrobene kjenner ingen landegrenser, og med vår reiseglade befolkning øker også risikoen for å bringe med seg smitte hjem. Kampen mot motstandsdyktige bakterier er et globalt anliggende, hvor Norge er forpliktet til å ta sin del av ansvaret. Nå peker myndighetene blant annet på å bedre smittevernet i helsetjenesten.

Legemiddelmangel er et annet alvorlig tema som fortjener oppmerksomhet. Anne Markestad ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål har jobbet utrettelig med denne komplekse problematikken i flere år. Hun er tilknyttet Mangelsenteret ved Oslo universitetssykehus, som ble opprettet i 2016. For dette viktige overvåknings- og kartleggingsarbeidet innen legemiddelforsyning er Markestad nå tildelt utmerkelsen Årets farmasøyt 2018.

Farmaceutenes nye tariffavtale for apotek i Virke har skapt debatt. På foreningens ­Facebook-side har kommentarfeltet rett og slett gått varmt. Dette skyldes dels de betydelige endringene, dels savnet etter mer informasjon i løpet av de to årene prosessen opp mot revidert overenskomst har pågått. I denne utgaven av NFT kan du lese om endringene og intervju med den politiske ledelsen. Forhåpentlig gir dette er klart bilde av hva som faktisk er forhandlet frem. Med tiden vil man også kunne erfare hvordan den moderniserte overenskomsten fungerer i praksis.

«Tro erstatter ikke viten», heter et finsk ordtak. Skal man danne seg et reelt bilde, er det avgjørende å ha fakta på bordet.


(Publisert i NFT nr. 9/2018 side 5)