Fresenius Kabi Norge AS er en vinner. Suksess kommer imidlertid sjelden ­rekende på ei fjøl. Det ligger som regel hardt og målbevisst arbeid bak, ofte ispedd en dose flaks. Fabrikken i Halden er intet unntak. For hos Skandinavias eneste ­kommersielle produsent av infusjonsvæsker jobbes det på tre plan samtidig; ­internasjonalt, nasjonalt og ikke minst, lokalt.

Når verdien av en arbeidsplass skal måles, er det lett å skjele til kun økonomiske og produksjonsmessige hensyn. Den virkelige kapitalen finnes likevel i staben. Hvordan behandles de ansatte som gruppe og som individer? Oppegående ledere vet å forvalte de menneskelige ressursene på en fornuftig og strategisk måte. Behandles ­medarbeiderne med respekt og forståelse vil de høyst sannsynlig yte sitt beste, og dette ryktes fort.

Etter diverse eierskifter og positiv utvikling på den teknologiske siden, fant Fresenius Kabi en trygg plattform hos sine tyske eiere. Tiden var nå inne for image-bygging. For ti år satte fabrikken seg et tydelig mål: å bli en attraktiv arbeidsplass og sikre seg et solid navn i Halden. Tiltakene var både innad- og utadrettet, eksempelvis økt fokus på trivsel i personalgruppen og satsing på sponsorvirksomhet i distriktet. Nære bånd ble knyttet til lokalsamfunnet. En innsats som åpenbart har båret frukter.

I 2010 ble den nyopprettede omdømmeundersøkelsen Østfold-pulsen gjennomført. Utvalgte fylkesvirksomheter i fem regioner ble vurdert av regionenes egne ­næringslivsledere. I Halden stakk Fresenius Kabi av med prisen, i konkurranse med bortimot femti av byens firmaer. Fabrikken skåret sågar høyt på fylkesnivå. Det sier litt om hvilken posisjon og anseelse denne hjørnestensbedriften har i sitt område.

Østfold-pulsen arrangeres nå for annen gang, og vinnerne presenteres i oktober/november. Mye tyder på at Fresenius Kabi igjen blir å finne i det øvre sjiktet. I så fall – meget fortjent.

(Publisert i NFT nr. 10/2012 side 5.)