«Det man liker å gjøre, gjør man som regel bra», heter et japansk ordtak.

Trivsel er en uhyre viktig faktor når vi skal yte vårt ytterste. Føler vi oss trygge, verdsatt og sett, har vi et ypperlig utgangspunkt for å vise den beste siden av oss selv. Meningsfulle oppgaver vil dessuten gi oss en følelse av tilfredshet, og mestring gjør oss stolte. Stråler vi og viser sann arbeidsglede, smitter det garantert over på sidemannen.

AbbVie har igjen utmerket seg som en god arbeidsplass. I år som i fjor topper dette ­biofarmasøytiske selskapet Great Place to Works liste over mellomstore bedrifter med 50–199 ansatte, mens Bristol-Myers Squibb sikret seg sjuendeplassen i kategorien 20–49 ansatte. Å trone øverst på pallen betyr imidlertid ikke alt: «Det viktigste er å ha en god organisasjonskultur og jobbe med det systematisk», påpeker daglig leder Lena Nymo Helli overfor NFT.
I denne utgaven kan du lese hva hennes farmasøytkolleger mener om AbbVie som arbeidsgiver.

Med frisk kapital i ryggen tar Curida stadig nye skritt på veien mot totalleverandør på ­legemiddelmarkedet. En dyktig ledelse er selvsagt avgjørende, men de ansatte – som ­aksjonærer i bedriften – er også sentrale for et vellykket resultat. Uten ukuelig optimisme og helhjertet innsats fra arbeidsstokken hadde ikke Curida vært der de er i dag.

En av Farmaceutenes aller viktigste oppgaver er å bistå medlemmene i arbeidsrettslige ­spørsmål. I fjor besvarte foreningens jurister 790 enkelthenvendelser, ifølge årsberetningen for 2017. Skal du signere en ny arbeidsavtale? La NFFs jurister lese gjennom den først. ­Konfliktforebygging starter nemlig allerede der.

Å ha en trygg og god arbeidshverdag er ingen selvfølge. Den beste resepten er gjensidig tillit og respekt, både i forhold til kolleger og arbeidsgiver. Husk å pleie dette fundamentet med omhu!


(Publisert i NFT nr. 6/2018 side 5)