Multidosepakkede legemidler er med tiden blitt et svært viktig tilbud innen ­kommunale helse- og omsorgstjenester. Veien frem til valg av leverandør via ­jevnlige ­anbudsrunder er imidlertid ikke alltid like enkel, det har en rekke ­kommuner med Stavanger i spissen smertelig fått erfare. Mange komponenter skal ivaretas, som ­eksempelvis korrekt evalueringsmodell, men også hensynet til økt digitalisering og styrket personvern.

Stridens kjerne har vært ordinasjonskort og overlevering av komplett pasientdata fra gammel til ny multidoseleverandør. Dette problemet ble løst i grevens tid rett før nyttår. Likevel er ikke alle uenigheter ryddet av veien. Spørsmål om retten til dataportabilitet og tolkning av GDPR-regelverket ligger fortsatt på Datatilsynets bord, etter at Stavanger i fjor høst sendte tilsynet et varslingsbrev på vegne av 72 kommuner.

Kjemi er et fag som alltid har stått farmasien nær. Det får vi en ettertrykkelig bekreftelse på når vi dykker ned i historien om det periodiske system sammen med journalist Eivind Torgersen. Sist høst utga han en fascinerende bok om emnet. For visste du egentlig at farmasøyter og apotekere, i sin tid fremstående vitenskapsmenn, står bak oppdagelsen av opptil flere grunnstoff? NFT har tatt en prat med forfatteren, som mer enn gjerne deler av sin kunnskap om universets byggeklosser og deres oppdagere.

Farmaceutene foretar i dag en ekspedisjon inn i foreningens sjel. Viktige elementer snus og veies i den hensikt å lage en dynamisk og fremtidsrettet organisasjon. Tre medlemmer, i tillegg til leder og forhandlingssjef, utgjør kapteinslaget. De inviterer grasrota til å komme med synspunkter og råd i dette oppgraderingsarbeidet. En del foreningsmedlemmer har allerede stilt opp på fellesmøtene, men det er fortsatt mange liknende arrangement rundt i landet med en ledig stol til DEG.

«Den som vil ha kjernen, må knekke nøtta», heter et ordtak. Tar du som medlem av Norges Farmaceutiske Forening utfordringen?


(Publisert i NFT nr. 1/2019 side 5)