«Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal tilbringe resten av livet», mente den amerikanske forfatteren Mark Twain (1835–1910).

Endelig er dagen her, merkedagen for hele farmasibransjen: 9. februar 2019. ­Reseptbelagte legemidler som frigis for salg i alle EU/EØS-land etter denne datoen må utstyres med en unik kode og et fysisk forseglingsbevis. Det er et enormt nettverk som er bygd opp i Europa for å hindre at forfalskede legemidler finner veien inn i den legale distribusjonskjeden.

Både industrien og apotekene går ­spennende tider i møte når verifikasjonsløsninger og -system nå tas i bruk. Apotekforeningen melder om at deres medlemmer er godt forberedt på oppgaven. Fellesløftet stiller betydelige krav til de ulike aktørene, det være seg av administrativ eller ­økonomisk karakter. Til sjuende og sist handler dette om vår sikkerhet som legemiddelbrukere. Vi skal være trygge på at potensielle falske lege­midler lukes ut, og da må alle kvalitetsledd og kontrollposter fungere fremover.

Det første symbolske spadetaket er tatt for Livsvitenskapsbygget på Universitetet i Oslo. Nylig satte statsminister Erna ­Solberg seg bak spakene i gravemaskinen og ­markerte starten på det som skal bli ­nasjonens ­største universitetsbygg når det etter planen står klart i 2024. Her skal fremtidens farmasi­studenter få boltre seg, og her skal det samarbeides tverrfaglig innen forskning, utdanning og innovasjon. En gledens dag for alle med hjerte for farmasiens og livs­vitenskapens utvikling.

Er du klar over hvilke goder du har som medlem av Farmaceutene, uansett i hvilken sektor du befinner deg? For privatansatte farmasøyter utenfor apotek vil eksempelvis avtalen med NHO/Norsk Industri være ­aktuell, mens for næringsdrivende farmasøyter er avtalen med Bedriftsforbundet relevant. Les mer om dette i denne utgaven av NFT. Husk at jo flere som benytter seg av tilbudene, desto bedre kort får foreningen på hånden når avtaler skal reforhandles. Farmaceutene – din trygghet inn i fremtiden.


(Publisert i NFT nr. 2/2019 side 5)