«Be ikke om en lett byrde, men om en sterk rygg», mente den amerikanske politikeren Theodore Roosevelt (1858–1919), USAs 26. president.

Etableringslysten innen apotekbransjener stabilt økende. Eiernes iver etter å økeantall årsverk er imidlertid ikke like ­utpreget. Stadig flere ansatte erfarer hva det vil si å være såkalt alenefarmasøyt – med alt hva det ­innebærer av blant annet ­for­pliktelser, tidspress og begrenset ­mulighet for ­fagutveksling med kolleger. Får denne ­tendensen utvikle seg, blir det en ­gradvis ­sultefôring av ­apotekene rent ­faglig sett. Dette faktum faller Farmaceutene tungt for brystet, og foreningen roper nå et ­kraftig varsku. ­Apotekforeningen har fått en ­bekymringsmelding og Statens legemiddelverk er kontaktet.

Å skifte multidoseleverandør har fortonet seg som et aldri så lite mareritt for ­Stavanger og 71 andre kommuner. I høst kranglet de med daværende leverandør Apotek 1 om utlevering av komplette pasientdata, og spørsmål om retten til dataportabilitet og ­tolkning av GDPR-regelverket havnet på Datatilsynets bord. Siden Norsk Medisinal­depot AS (NMD) overtok multidoseansvaret ved nyttår har det vært en rekke problemer med leveransene og dertil merarbeid for berørt helsepersonell. NMD, som legger seg flat for kritikken, må selvsagt rydde opp i ­problematikken – og det ­haster. ­Pasientsikkerhet er og blir jobb ­nummer 1. Det vil dessuten være svært uheldig om multi­dosesystemet som konsept får et ­dårlig rykte.

I januar fikk Norge sin første borgerlige ­flertallsregjering siden midten av 1980-­tallet. I løpet av disse årene har nasjonen ­kunnet fryde seg over gode oljeinntekter, men denne gleden varer ikke til evig tid. ­Landet kan ikke fortsette å lene seg kun på petroleums­virksomhet, andre bærekraftige næringer må stables på beina. Her har den sittende ­regjering et stort ansvar, og helse­næringen bør være et naturlig valg. Hva sier så­ ­Granavolden-plattformen om helse- og omsorgssektoren generelt og legemidler ­spesielt? NFT har bedt Legemiddel­industrien, ­Apotekforeningen og Farmaceutene gi sine vurderinger.


(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 5)