Intet menneske går gjennom livet uten å kjempe. Vi føler alle på motgang og ­utilstrekkelighet. Utfordringene kan ha mange ansikt og svært ulik styrke. Det som oppleves trivielt for én person, kan være et blodslit for en annen. Men uavhengig av ­størrelse og kraft, om det foregår på det indre eller ytre plan – enkelte kamper er kollektive. Og de kan kun løses med felles innsats.

En av vår tids essensielle oppgaver er å begrense, eller aller helst bekjempe, anti­biotikaresistens. Nasjonalt jobbes det iherdig med problematikken, ikke minst nord i landet. UiT – Norges arktiske ­universitet etablerte for ett år siden Centre for New ­Antibacterial Strategies (CANS). Under denne paraplyen finner vi en rekke forskningsgrupper som på forskjellige vis er involvert i det særs viktige oppdraget. Den fysiske nærheten til hverandre, men også Universitetssykehuset Nord-Norge, gir forskerne et unikt fagmiljø og dermed stort fortrinn i arbeidet. CANS jobber ­dessuten med å utvikle nye antibiotika. «Vi tror at akademias rolle er veldig viktig for å prøve å bringe frem interessante mole­kyler som industrien, kanskje med støtte fra det ­offentlige, kan ta videre», sier leder og ­professor Arnfinn Sundsfjord til NFT som har vært på reportasjetur til ishavsbyen Tromsø.

Et felles ansvar har vi også for å gjøre ­tilværelsen lettere for mennesker på flukt. Den frivillige organisasjonen Dråpen i Havet rapporterer at flyktningleiren Moria på øya Lesvos har et stort behov for farmasøytisk bistand. Leiren i Egeerhavet huser i dag nær 19 000 personer (ifølge Facebook-innlegget til en norsk feltarbeider den 2. januar 2020), men er bygd for kun 3000. Både Farmasøyter Uten Grenser og Farmaceutene har engasjert seg og oppfordrer arbeidsgivere å tilrettelegge best mulig for farmasøyter som ønsker å bidra i frivillighetens tjeneste.

«Ingen her i verden er mislykket hvis han letter byrdene for en annen», mente den engelske forfatteren Charles Dickens (1812–70). En håndsrekning kan vi alle gi, på hver vår måte.

 

(Publisert i NFT nr. 1/2020 side 5)