Mennesket er et flokkdyr. Vi søker sammen, for det er i fellesskapet vi utvikler oss og tar best vare på hverandre. Det er også her produktiviteten og kreativiteten har rikest vekstvilkår. Uten den sosiale kontakten oss imellom går vi til grunne. Kommunikasjon mellom mennesker er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere.

Under den pågående koronapandemien har dette blitt svært tydelig. Vår hverdag er snudd opp ned, men vi finner løsninger, ikke minst takket være moderne teknologi. Aldri før har vi vært så avhengige av å ­kommunisere med hverandre digitalt, enten det er arbeidsoppgaver som skal ­utføres eller å holde kontakten med nære og kjære. Og sjelden har helsevesenet fått en slik gedigen utfordring i fanget, både med tanke på ressurser og logistikk.

I lys av den uvirkelige virkeligheten vi befinner oss i, ser vi enda klarere verdi­en av det arbeidet som gjøres for å få ulike ­elektroniske helsesystemer til å snakke sammen. På Nasjonalt senter for e-helse­forskning i Tromsø utfører en rekke forsk­ere, deriblant farmasøyter, ­studier av alt fra kjernejournal og Pasientens ­lege­middelliste til elektronisk multidose og lukket ­legemiddelsløyfe. Dette er viktige verktøy for Helse-Norge, og det er av­gjørende at de fungerer etter hensikten. NFT har dykket ned i problematikken sammen med en håndfull dedikerte medarbeidere på senteret i nord.

Foruten den formidable samfunnsinnsatsen som gjøres av mang en farmasøyt under koronakrisen, har også farmasi­studentene utvist handlekraft. Rett etter at studie­stedene ble stengt i mars, opprettet NoPSA (Norwegian Pharmaceutical ­Students Association) et nettbasert register over studenter som kan hjelpe apotek som sliter med redusert bemanning grunnet koronasmitte eller karantene. Flere hundre meldte seg straks til tjeneste. Det er gledelig å se at innsatsviljen er på topp også blant de unge!

«I strid skal den sterke prøves», heter et ordtak. Det gjelder å ha stamina i disse ­krevende tider, og gjennom digital samhandling og ekte norsk dugnadsånd skal vi løfte hverandre og samfunnet.


(Publisert i NFT nr. 3/2020 side 5)