Å være ambisiøs er en egenskap som utfordrer. Ordet klinger ikke like godt i alles ører, men kan like fullt beundres i smug. Der hvor janteloven er skrinlagt, vil kvaliteten høste applaus: Skal du komme noen vei her i verden, er det nødvendig med en viss dose ærgjerrighet og god retningssans.

Farmaceutene har satt på seg fremtids­briller: Vil det være bruk for farmasøyter, og hvilke oppgaver vil farmasøytene ha? Hva frykter profesjonen, og hva drømmer den om? En håndfull medlemmer har sammen med foreningen sentralt diskutert ulike scenarioer i et tiårsperspektiv. Målet må være å sette seg i førersetet, og ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen. En rekke tanker er samlet i rapporten «Der det er legemidler, er det også farmasøyter», som danner grunnlag for et viktig strategiarbeid. Denne vil du ikke gå glipp av, så spor den opp på farmaceutene.no!

Ved PET-senteret i Tromsø siktes det høyt. Det ultramoderne senteret ved ­Universitetssykehuset Nord-Norge, som ­trolig vil være i full drift fra 2021, satser på å bli et av verdens ledende innen sitt felt. Blant fagekspertisen finner vi farmasøyter, og her heies det på målsettingen. Et ­smidigere lovverk innen legemiddel­produksjon kan bli avgjørende for om ­planen lykkes.

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) ­rapporterer om mange og sterke inntrykk i ­flyktningleiren Moria på den greske øya ­Lesvos. Leder Ørjan Leiknes Apeland var i leiren i januar og kan fortelle om et ­skrikende behov for legemiddelkompetanse. «Det er sjelden jeg har opplevd så mye takknemlighet for at jeg er et sted som farmasøyt», uttaler han til NFT. FUGs ønske er å sikre ­kontinuitet i hjelpearbeidet. Til tross for at en del ­farmasøyter allerede har meldt seg til frivillig innsats, trengs det altså langt flere.

«Det er viljen som det gjelder! Viljen ­frigjør eller feller», ifølge vår store drama­tiker ­Henrik Ibsen (1828–1906). Det er lov å være ambisiøs, også på vegne av profesjonen.(Publisert i NFT nr. 2/2020 side 5)