Koronakrisen har til fulle vist betydningen av den enkelte nasjons behov for operative og dyktige helsepersonell. Bredden av ekspertise, i alle ledd og på ulike omsorgsnivå, er avgjørende for standarden som settes når det handler om innbyggernes helbred. Mer enn noensinne er legemiddelspesialister å anse som nøkkelpersoner i dette bildet.

På apotek, i industrien og hos helsemyndighetene, det er kun noen eksempler på hvor farmasøyter i disse dager jobber intenst med sitt bidrag i koronakampen. Profesjonen selv har lenge visst verdien av dens utøvere, men nå har langt flere fått øynene opp for farmasøyters kunnskap og arbeid.

Med ett er verdens blikk rettet mot CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), som ble etablert for knapt tre og et halvt år siden. Mange vil si at det var i grevens tid, for den unge organisasjonen med hovedkontor i Oslo har fått en brennhet oppgave; å utvikle vaksine mot covid-19. «CEPI ble jo egentlig stiftet for å forsøke å gjøre verden bedre rustet for akkurat en slik situasjon som vi står i i dag», sier ­farmasøyt og policy manager Elen Høeg i et intervju med NFT hvor hun forteller om den ­spennende vaksinejakten.

En vår preget av kaos og usikkerhet, har fått mange til å innse verdien av ­fag­foreningens eksistens og betydning. Farmaceutene og tillitsvalgte har stått på for sine medlemmer, blant annet i permitteringsspørsmål, og det har også betalt seg i form av innmeldinger. Foreningen representerer trygghet og ­profesjonalitet i en uforutsigbar tid. General­sekretær Greta Torbergsen er ­strålende fornøyd, men påpeker viktigheten av å ha plasstillitsvalgte: «Det trenger ikke kreve mye arbeid, men man er så utrolig mye bedre stilt.» 

«Iherdighet vinner til slutt», sier et svensk ordtak. Det kan være godt å vite enten man jobber med sykdomsbekjempelse, rettig­heter i arbeidslivet eller rett og slett bare for anerkjennelse i yrkeslivet.


(Publisert i NFT nr. 4/2020 side 5)