«Ingen i verden føler seg så utrygg som den som aldri tar en risiko», mente den ­engelske matematiker og filosof Bertrand Russell (1872–1970).

Vår nasjon kan skilte med enkelte industri­eventyr på legemiddelsiden, men globalt sett har vi alltid vært for en lilleputtstat å regne. I dag finnes det blott et dusin legemiddel­produsenter her til lands. Kun to av disse har norske eiere, hvorav Curida AS er den ene.

Femåringen i Elverum, med den driftige administrerende direktør Leif Rune Skymoen i spissen, har vist imponerende vilje og ­muskler til å slå seg opp i en konkurranse­utsatt industri. I 2018 kjøpte selskapet Ås produksjonslab, og de ønsker å fortsette å vokse. Nyansatt daglig leder i Ås, Ørjan Leiknes Apeland, har i likhet med sin ­farmasøytkollega Skymoen en rekke planer for og sterke meninger om apotekproduksjon og legemiddelberedskap, som deles med NFTs lesere.

Helsedirektoratets Nasjonal legemiddelberedskap – Delrapport: Legemiddelproduk­sjon ønskes varmt velkommen av farmasi­bransjen. Rapporten kom i februar, bare noen få uker før koronapandemien traff Norge. Her beskrives utfordringer, men også anbefal­inger for hvordan sikre god legemiddel­beredskap for fremtiden. Næringslivet er klokt nok representert i arbeidsgruppene som skal se nærmere på forslagene.

Nå gjelder det altså å sette alle kluter til og få en målrettet og langsiktig plan for norsk egenproduksjon. Det siste halvåret har vist at Norge trenger å intensivere arbeidet med forutsigbar legemiddelproduksjon, ikke minst i beredskapsøyemed. Helsedirektoratets ­rapport er et glimrende utgangspunkt for dette arbeidet, men politikerne må følge opp og ta ansvar. Dette er ikke tiden for å nøle og utvise politisk forsiktighet.

Den observante leser vil oppdage et nytt innslag i NFTs innhold. I denne utgaven har vi dristet oss til å trykke et kryssord. Vi vet at det er etterspurt av enkelte, men responsen vil avgjøre om det nye elementet er liv laga. Grip pennen og bli med i konkurransen, da vel!

(Publisert i NFT nr. 6/2020 side 5)