Skal du få noe til å spire og gro, er du nødt til å ha en viss forståelse for hva som er riktig pleie og god næring. Da kan du få en rik høst.

Å undervise den oppvoksende slekt er en av de aller viktigste samfunnsoppgavene våre. Utdanning er et bærende element i sivili­sasjonen, og uten overlevering av kunnskap vil utviklingen stoppe opp.

Alle stedene som tilbyr farmasistudium i Norge har en ekstra utfordring i dagens koronasituasjon. Med pandemien som bakteppe er det krevende for både dem som legger til rette for undervisning og for hovedpersonene selv – studentene. En viss erfaring fikk begge parter denne våren og er dermed bedre skodd enn da viruset gjorde sitt inntog i landet. Like fullt er det en heftig øvelse å skulle balansere god undervisning parallelt med å være i beredskap og klar til å stramme inn smitteverntiltakene. I starten av høstsemesteret tok NFT pulsen på de ulike studiestedene. Nå kan du lese hvordan Oslo, Bergen, Trondheim, Namsos og Tromsø ­hegner om sine farmasistudenter.

Farmaceutene står overfor store ­ strukturelle endringer idet vi går inn i 2021. Da ­erstattes kretser med regioner, og de nye region­styrene, som velges nå i høst, står parat til å gjøre en innsats for fellesskapet. Også nytt sentralstyre skal settes sammen, og selve valget foregår på årets representantskapsmøte som avholdes digitalt i november. De forskjellige kandidatene presenterer seg i denne utgaven. Gjør deg kjent med de brave kvinner og menn som er villig til å påta seg dette viktige vervet i foreningen. Dann deg et bilde av hver og en, og hei frem dine favoritter. Kanskje du blir nysgjerrig på et sentralstyreverv selv? Ikke nøl, for du har faktisk anledning til å melde din interesse til Valgkomiteen!

«All forståelse virker så uendelig styrkende», mente forfatter Arne Garborg (1851–1924). Vi har alle en oppgave i å dyrke engasjement og innsikt, for slik vil både individer og institusjoner vokse – og skinne.


(Publisert i NFT nr. 7/2020 side 5)