«Lykken kan bygges opp på så mangt et vis», mente den danske forfatteren Martin Andersen Nexø (1869–1954).

Universitetet i Oslo har snublet over en skatt fra en av sine tidligere ansatte, ­professor ­Frederik Holst (1791–1871), ­selveste ­pio­neren innen norsk samfunnsmedisin. Den driftige legen samlet i sin tid rundt 3000 droger og kjemikalier, hvorav 2000 planter. ­Materialet ble benyttet i ­datidens ­farmasiundervisning og gir en ­viktig ­historisk dokumentasjon, men også viten som kan komme fremtidig ­legemiddelutvikling til nytte. Farmasøyt og professor emerita Berit ­Smestad Paulsen er en av to som har ­transkribert Holsts omfangsrike katalog, og planen er å gi den ut på ny. Hun gleder seg over minimuseet på Blindern som huser deler av samlingen, og minner om at utstillingen er åpen for alle interesserte.

Doping innen idrett er dessverre intet nytt fenomen, og siden 1960-tallet har man prøvd å bekjempe ukulturen med regelverk og tester. De senere årene har antidopingbevegelsen funnet at farmasøytkompetanse er verdifullt å ha med på laget. Den anvendelige farmasiutdanningen inntar gledelig nok stadig nye områder, og idrettsfarmasi er nå et begrep som gjør seg gjeldende. I en ­artikkel i denne utgaven trekker farmasøyt Astrid Gjelstad i Antidoping Norge frem viktigheten av at også apotekansatte farmasøyter har kjennskap til dopingreglementet.

Farmaceutenes medlemmer har et eierskap til Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, og det er naturlig å høre hva leserne våre mener om produktet. NFT gjennomførte derfor en ­leserundersøkelse i vår (den forrige var i 2016) og konstaterer ydmykt at vi fortsatt skårer høyt på både innhold og omfang. Konstruktive tilbakemeldinger er den beste belønningen vi får, for bare slik finner vi veien videre og utvikler tidsskriftet sammen. ­Fagstoff er ikke uventet mest etterspurt, og NFT har nå inngått et samarbeid med ­Legemiddelverket om å publisere deres nyhetsbrev «Nytt om legemidler». Vi håper det faller i smak.


(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 5)