Vi skal ikke være så redde for å rose hverandre. Raushet gir gjensidig glede. En klapp på skulderen styrker selvfølelsen og motiverer gjerne til å yte det lille ekstra.

Siden starten i 1998 er utmerkelsen «Årets farmasøyt» kun blitt tildelt én ­person av gangen. I år har Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening tatt på seg spanderbuksene og hedrer en stor gruppe: apotekfarmasøyter. Det er svært fortjent. Gjennom en meget krevende tid, med daglig smitterisiko og usikkerhet, har farmasøyter i apotek «stått han av» under koronapandemien. Vi står i heiagjengen på sidelinjen og applauderer: Ta imot æres­bevisningen med stolthet, og la den være til inspirasjon!

Et annet lykkelig valg er at Farmaceutene har fått sin rettmessige plass i det ­offentlige utvalget som skal diskutere og forme ­fremtidens apotek. Det er uhyre viktig å ha foreningsleder Urd Andestad med her, både av faglige og fagpolitiske grunner. Hun får dessuten selskap av flere farmasøyter, så arbeidet med NOU-en bør være i de beste profesjonelle hender. Det blir et interessant og intenst år før utredningen foreligger på tampen av 2022.

Helse Nord-Trøndelag vet virkelig å ­verdsette farmasøytisk kompetanse. De befester sin posisjon som pionerer, og ­tradisjonen tro finner vi klinisk farmasøyt Kristine Lundereng i begivenhetenes ­sentrum. Hun jobber nå i ambulansetjenesten ved Sykehuset Levanger, det samme sykehuset som var først i ­landet med farmasøyter permanent i akutt­mottaket. Godordene hagler fra så vel ambulansearbeidere som leger, noe NFT fikk erfare da vi kom på besøk. Levanger er et stort forbilde for klinisk farmasi i Norge. Deres nybrottsarbeid er intet mindre enn beundringsverdig.

«I det inspirerte øyeblikk blir ­mennesket en skaper», ifølge den dansk-norske ­forfatteren Aksel Sandemose (1899–1965). Å få noen oppmuntrende ord i hverdagen gjør godt. I den rette settingen kan det også gi grobunn for små underverk.


(Publisert i NFT nr. 7/2021 side 4)