«Gjør det du føler er din oppgave i livet! Da kan du aldri håpe eller våge for mye», ifølge den amerikanske forfatter og filosof Ralph Waldo Emerson (1803–82).

I etableringen av det nasjonale beredskapslageret for legemidler, B180, er en rekke farmasøyter involvert, og fra 1. des­ember vil cand.pharm. Quynh Le ha det administrative ansvaret. For profesjonen er det kanskje en selvfølge at farmasøyter skal ha slike topposisjoner, men det ­forutsetter faktisk at det finnes noen innen egne rekker som er modig nok til søke disse stillingene. Le har bred erfaring, blant annet fra veterinærmedisin, og gyver løs på det viktige oppdraget med både glede og ærbødighet. NFT var på plass da hun møtte prosjektgruppen ved Sjukehus­apoteka Vest i høst, og vi har dessuten besøkt det moderne B180 med beliggenhet på Østlandet.

De nyutdannete bergensfarmasøytene Haakon Rosvold og Torbjørn Nygård har gjennom et pilotprosjekt bevist at ­farmasitjenester på legekontor er liv laga. Nå vil de starte sitt eget firma og jakter på potensielle samarbeidspartnere og ­finansieringsløsninger. Profesjonen må alltid være på utkikk etter nye arenaer hvor farmasøyter kan bruke sin kompetanse som legemiddeleksperter. Ungt mot og innovasjonslyst er derfor kjærkomment i arbeidet med å realisere ambisiøse mål.

Da Farmaceutene landet på å gi en ­kollektiv utmerkelse til alle landets ­apotekfarmasøyter i september, ble det svært godt mottatt. Tidsskriftet har møtt et knippe ­representanter for Årets ­farmasøyt-vinnerne og lyttet til reak­sjonene. Apotekfarmasøyter er vant til å gå på med krum hals og ta nye oppgaver på strak arm – alltid med ­kunden i fokus. Selv om ingen kunne for­utse omfanget av koronapan­demien og hvordan den ville gripe inn i hverdagen til oss alle, har ­apotekansatte vist at de taklet situasjonen på en meget beundringsverdig måte. Og prisvinnerne selv er godt fornøyde med å bli gjort stas på.

Hver enkelt farmasøyt har sin misjon i samfunnet. Det vil bestandig være behov for den som er parat til å bidra til riktigere legemiddelbruk.


(Publisert i NFT nr. 8/2021 side 4)