Å være i fåtall byr på utfordringer når man vil utmerke seg i mengden. Det setter store krav til troen på egenverdi og viljen til å hevde seg. Riktig nok ligger det ikke for alle å albue seg frem og tiltvinge seg oppmerksomhet. Slik adferd er da heller ikke bestandig nødvendig – eller ønskelig. Det kan gjøres på mer elegant vis.

Farmasøyter er for en minoritet å regne i forhold til mange yrkesgrupper, også blant ­helseprofesjonene. Det kreves derfor sterke relasjoner innad for å bygge en solid trygghet utad. Hva kan den enkelte bidra med i så måte?

Vi som har valgt å jobbe for farmasøyters kår, har ett mål for øye: å styrke ­profesjonens anseelse og gjennomslagskraft. Medlemsundersøkelsen, som Norges Farmaceutiske Forening nylig har foretatt, er et virkemiddel i dette arbeidet. Det er svært verdifullt å få direkte synspunkter på hva foreningen gjør bra og mindre bra, hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvilke veivalg som bør tas. Det hjelper Farmaceutene til å knytte tettere kontakt med grasrota, og det igjen vil komme hele standen til gode. Medlemmenes bidrag er kort sagt uvurderlig.

Kommunikasjon er avgjørende for smidig samhandling. En oppgradering av ­nettstedet ­farmaceutene.no står nå for døren. Hjelp oss å gjøre sidene attraktive, spennende og ­informative! Vi ønsker å vise bredden innen farmasiens verden, det vil si steder hvor ­farmasøyter har sitt virke og også hvilke verktøy som benyttes i utøvelsen av faget. Kontor, apotek, sykehus, industri, forskning, undervisning – alt er av interesse. Vi er avhengige av dere gode hjelpere der ute i felten, og inviterer således til fotokonkurranse.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, heter det. Så ønsker du mer synlighet, bli med på å dokumentere farmasøytenes hverdag gjennom bilder!

(Publisert i NFT nr. 9/2013 side 5.)