Vi har alle et behov for å fylle livene våre med meningsfullt innhold. Hva hver og en legger i dette er høyst individuelt, men i bunnlinjen finnes det elementer som det store flertall vil kjenne seg igjen i. Vi trenger en viss form for trygghet, forutsigbarhet, gehør og anerkjennelse. Dette skaper igjen glede og innsatsvilje. Å ha en overordnet «plan» med tilværelsen, både emosjonelt og praktisk sett, er en menneskelig drivkraft.

I november foretok Representantskapet i Norges Farmaceutiske Forening en historisk beslutning. Visjonen «Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi» ble vedtatt, i likhet med tre omfattende mål. Med dette har RS spikret et rammeverk for foreningen. Men, for å skape et solid byggverk er man avhengig av to vesentlige ting: medlemmenes interesse og medvirkning.

Rom ble som kjent ikke bygget på én dag. I første rekke må hver krets, seksjon og forum kjenne til visjonen og målene, det holder ikke at kun RS-delegatene og Sentralstyret sitter med kunnskapen. Dernest kommer en utfordrende, men svært så spennende oppgave, å få medlemmene til å være med på å definere innhold og retning. Her må den politiske ledelsen helt klart ta ansvar.

Alle kretser har en fadder i Sentralstyret. Nå bør fadderne vise at de tar sin misjon på alvor, de må ut og spre budskapet, rett og slett «visjonere». Først når medlemmene får visjonen og målene under huden, vil det virkelig begynne å skje saker og ting. Med fare for å bli for religiøs i disse førjulstider, så handler det faktisk om tro. Overbevisning om at vi kan oppfylle målene med en bevisst strategi, vil hjelpe foreningen i arbeidet med å erobre en mer synlig posisjon innen helsepolitikken.

«Tro er handling», ifølge vår nasjonalskald Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910). Så sant som det er sagt. Tenk på hvordan du vil bidra!

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 5.)