Hva gjør et år minnerikt? Små og store hendelser, selvsagt avhengig av øynene som ser. Skal vi snevre det inn til hva som gjør inntrykk på en gruppe eller et folk, er det gjerne noe som overrasker og setter spor i vår kollektive bevisshet, som blir del av vår felles erindring.

I 2014 markeres en stor begivenhet i Norge, grunnlovsjubileet. For 200 år siden møttes djerve menn på Eidsvoll noen dager i mai og utformet en svært radikal og liberal lovtekst etter datidens målestokk. De var inspirerte av frihetstanker og menneskerettigheter, med USA og Frankrike som sine største forbilder, og trykket maktfordelingsprinsippet til sine bryst. De fryktet ikke motforestillinger og tvilere, men grep anledningen, hadde tro på oppgaven og var innstilte på å komme til enighet. Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde kort sagt mot og styrke til å skrive norsk historie.

Kan 2014 bli skjellsettende for farmasøyter? Ikke umulig. Det skjer ting innen  profesjonen nå som var utenkelig for bare få år tilbake. Først og fremst ser vi en vilje til samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, som må betegnes som epokegjørende. De fem universitet og høgskolene som utdanner farmasøyter har etablert en nasjonal forskerskole for farmasi. Institusjonene arbeider dessuten målrettet med å realisere den såkalte 3 + 2-modellen. Dernest er yrkesgruppen i medvind som aldri før med tanke på interesse og anerkjennelse fra helsepersonell og myndigheter.

Samtiden trenger å foreviges for å bli mest mulig håndgripelig i fremtiden. Vi minner om Farmaceutenes fotokonkurranse, som nå er utvidet til å omfatte Instagram-bilder. Hverdagsøyeblikk er like verdifulle som de er enkle, sett i et historisk perspektiv.

Hvorfor ikke lytte til salige keiser Napoleon Bonaparte (1769–1821), som proklamerte at «ordet 'umulig' finnes ikke i mitt leksikon». Sørg for at 2014 blir et minnerikt farmasøytår!

(Publisert i NFT nr. 1/2014 side 5.)