Kriminelle har til alle tider pønsket ut smarte måter å unngå nærkontakt med lovens lange arm på. Oppfinnsomheten kjenner ingen grenser i strebenen etter å skjule lyssky virksomhet. Effektive distribusjonskanaler for dubiøs handel har alltid vært et must, å sko seg på lettlurte mennesker likeså.

I dag er internett hovedkanal for nyutviklede og høypotente narkotiske stoffer. ­Anonymiteten nettet gir, både for selger og kjøper, virker forlokkende. Det florerer av kyniske tilvirkere der ute, som gladelig formidler stoffer av høyst tvilsom karakter. I den andre enden befinner det seg dumdristige kunder. De sitter tilsynelatende trygt og godt hjemme i sin egen stue og bestiller fancy produkter, men vet egentlig null og niks om vareinnholdet. Det kan få fatale følger.

Parallelt kjemper politi, tollvesen og helseinstanser for å beskytte samfunnet mot de mange psykoaktive stoffene som sendes til Norge. NFT har intervjuet en håndfull personer som arbeider med problematikken, og de er klare på hvilket verktøy de savner aller mest: ­vitenskapelig dokumentasjon. Her er et skrikende behov for forskning på doser og ­toksisitet, kunnskap er kort sagt avgjørende.

Det er utfordende å få kontroll med netthandel, for ikke å si umulig. Så lenge det er ­etterspørsel, vil det også være tilbydere. Våpenet må være opplysning og god, ­gammeldags skremselspropaganda. Det er særlig den oppvoksende generasjonen, de som har fått internett inn med morsmelken, innsatsen må rettes mot. Mange av de unge er tragisk nok villige til å bruke seg selv som «forsøksdyr» når det gjelder nye stoffer – en svært farlig vei å legge ut på.

«Intet er verre en aktiv dumhet», skal den tyske forfatter Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) ha uttalt. Myndighetene må sørge for kampanjer som vekker folk. Det må hamres inn at dårskap faktisk kan føre til død.

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 5.)