Endringer er ingen nymotens ting. Allerede den greske filosof og matematiker ­Pythagoras (ca. 580–500 f.Kr.) skal ha uttalt at «Allting forandres, intet består». 

Har man vært enerådende innen et felt, tar det tid å venne seg til konkurranse. Det statseide Norsk Medisinaldepot (NMD) hadde enerett til import, eksport og engrossalg av legemidler i Norge fra oppstarten i 1957 helt frem til 1994. Selskapet, som ble delprivatisert i 1999 og overtatt av tyske GEHE AG (nå Celesio AG) i 2001, har de siste tjue årene også hatt anbudet som leverandør til landets sykehus. 

Nå er siste flik av monopolet i ferd med å forsvinne. Alliance Healthcare Norge AS har vunnet grossistanbudet til sykehusapotek/helseforetak og er naturlig nok svært tilfredse. Sammen med Boots Norge svever de på en rosa sky, men vet at beinhard jobbing gjenstår for bokstavelig talt å få levert varene i de kommende fire–seks årene.

I mellomtiden strever NMD med en dalende klassereise. Ikke bare har de mistet det nevnte grossistanbudet, både beredskapsavtalen med Helsedirektoratet og fullsortimentskravet opphører på samme dato, det vil si 1. januar 2015. Den gamle giganten går nå ut og roper et kraftig varsku om at leveringssikkerheten generelt utfordres: «Det ser ut som om det er tatt beslutninger på ulike nivåer, uten at man har tatt hensyn til hvordan de vil påvirke hverandre», sier en opprørt NMD-direktør Asgeir Moripen til NFT.

Den nye legemiddelmeldingen legges etter alt å dømme frem om et års tid. Mange politiske steiner skal snus innen da. I slutten av mai er blant annet Farmaceutene invitert til rådslag hos Helsedirektoratet, og på agendaen står legemiddelinformasjon, etterlevelse samt ­farmasøyttjenester. Det er bare å håpe at myndighetene lytter godt til innspill og erfaringer fra alle berørte aktører i arbeidet med meldingen. For vi har kun ett ønske; en gjennomtenkt, samfunnstjenlig og helhetlig legemiddelpolitikk.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 5.)