Hvorfor forsker vi? Drivkraften er hungeren etter å finne ny viten. Ofte er jakten definert på forhånd: Vi søker innsikt i ett eller flere områder som kan gi næring til større forståelse for og bedre utnyttelse av allerede eksisterende kunnskap. Tilnærmingen til praktisk anvendelse av funn er sentral i farmasøytisk forskning. Og de ervervede oppdagelser må frem i offentlighetens lys, de er til for å deles.

Nylig arrangerte Sykehusapotekene HF og Høgskolen i Oslo og Akershus en ­workshop med tittelen «Opp av skrivebordsskuffen». Et flott tiltak for å motivere farmasøyter til å materialisere egne forskningsresultater i form av vitenskapelige ­artikler. Mange nyttige tips ble gitt, noe du kan lese om i denne utgaven. Går du med en slik (med)forfatterspire i magen? Du trenger ikke å lete lenge etter et aktuelt sted å publisere. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift. I 2008 etablerte vi en egen fagredaktørgruppe med bred farmasifaglig og forskningsmessig kompetanse. Fra dette året ble ordningen med fagfeller satt i system. Vi har med andre ord et velfungerende apparat for å kvalitetssikre det vitenskapelige stoffet i NFT.

I mai-utgaven presenteres også oversiktsartikkelen «Nanomedisin i kreftterapi» av Marianne Lilletvedt Tovsen. Her kommer det blant annet frem at nanobærere kan fremme spesifikk levering (målstyring) av legemidler til kreftvev. Dette er et eksempel på en artikkel som har gjennomgått en kvalitetssikring som nevnt over. 

Foruten oversiktsartikler formidler NFT originalartikler, praksisorienterte artikler og kasuistikker. Alle disse kategoriene er underlagt fagfellevurdering. I tillegg har tids­skriftet et «lavterskeltilbud» for sammendrag av bachelor- og masteroppgaver samt doktorgradsarbeid, som kun vurderes redaksjonelt. Dette er likevel verdifullt stoff som også fortjener å nå ut til et større publikum. Alle artiklene legges for øvrig ut på vårt ­nettsted, Farmatid.no.

Så ønsker du å publisere forskningsresultater på norsk? Husk at NFT er din nærmeste kanal!

(Publisert i NFT nr. 5/2013 side 5.)