Internett, dette elektroniske fenomenet som historisk sett er en temmelig fersk ­oppfinnelse, men som så til de grader har erobret en unik posisjon i vår hverdag: Hvem kan i dag forestille seg en verden uten nettkommunikasjon? Ingen, vil både privatpersoner og ­styresmakter svare.

Allerede på 60-tallet syslet ivrige amerikanske forskere med ideen om å samkjøre ­datamaskiner med tanke på informasjonsutveksling. Forskjellige forskningsmiljøer kom til å stå i spissen for utviklingen av internett, som hovedsakelig pågikk i perioden 1968–80 med Norge som aktør fra 1973. Først da tjenesten World Wide Web ble lansert i 1991, og Microsoft fire år senere presenterte nettleseren Explorer i Windows, eksploderte bruken (kilder: Wikipedia og snl.no).

Nordmenn var raskt ute med å trykke nyvinningen til sitt bryst. I 1999 lå vår nasjon helt i verdenstoppen i andelen ukentlige brukere. Landets innbyggere har med andre ord lang fartstid i nettsfæren og er godt kjent med å forholde seg til de ulike tjenestene som tilbys.

Statens legemiddelverk har nå fått det krevende oppdraget å ta rammeverket for handel og forsendelse av legemidler via nett i øyesyn. I utgangspunktet skal nettapotek ha de samme myndighetskrav som øvrige apotek, oppgaven blir å finne ut hvordan dette kan løses i praksis. På forsommeren ble således bransjen invitert til et åpent møte for å diskutere blant annet følgende: Skal reseptpliktige legemidler kunne sendes rett i postkassen til folk eller utleveres kun mot legitimasjon? Vil det kreves kvittering for mottatt vare? Skal nettkunden tilbys samtale med farmasøyt? Skal det i så fall være noen begrensninger eller skal faglig veiledning kunne gis døgnet rundt?

«Den som bygger etter alles råd, vil få et skjevt hus», sier et nordisk ordtak. Det er flott, og betimelig, at Legemiddelverket lytter til bransjen, men til sjuende og sist er det altså de selv som må utforme forslaget. Vi venter i spenning på resultatet som skal leveres ­­Helse- og omsorgsdepartementet utpå høsten.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2014 side 5.)