Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet er en relativt ny – og til dels omstridt – behandlingsform i Norge. Da overdosetilfellene steg alarmerende utover 1990-tallet, innså myndighetene at de måtte ta grep. Legemiddelassistert rehabilitering fikk endelig gjennomslag og ble innført som landsdekkende program i 1998 (fra 2001 under navnet LAR).

LAR har fremdeles sine kritikere, men det er udiskutabelt at programmet har positive resultater å vise til. Blant de som mottar LAR-behandling er antall dødsfall som skyldes overdoser og somatisk sykdom redusert betraktelig. I tillegg virker LAR forebyggende med tanke på kriminell aktivitet. Problemet er imidlertid lekkasjen av LAR-legemidler til rus­miljøene, hvor metadonrelaterte dødsfall stiger.

Heroinavhengige er nok ikke pasientgruppen med høyest status i Norge. Denne sårbare gruppen er og blir prisgitt velvilje. Når LAR nå løftes frem som tema i NFT, er det fordi vi ønsker å belyse viktigheten av behandlingstilbudet. Og, skal LAR ha en meningsfull fremtid, er det på høy tid at både legestanden og myndighetene ser til at kontrollen med metadonutlevering innskjerpes.

Om apotek skal fremstå som faghandel med stor F, trengs kunnskapsrike farmasøyter. Men, hvordan får man kompetente medarbeidere over tid? Svaret er enkelt: faglig oppdatering. Hva gjør så de store apotekkjedene for å heve kompetansen blant sine ansatte? Prioriteres dette i arbeidstiden i det hele tatt? «Kjedene mener dette er viktig, men lite skjer», uttaler Hilde Fosnæs, farmasøyt på Vitusaptek Selbak, til NFT. Hun får medhold av Farmaceutenes hovedtillitsvalgte, som spesielt savner å delta på fysiske kurs.

Et sted hvor handlekraften har fått utfolde seg i all sin prakt er Tromsø. Det er i høst 20 år siden Nord-Norge fikk etablert et fullverdig farmasistudium. Veien dit var både lang og tøff, men Institutt for farmasi har gitt skeptikerne svar på tiltale. Så vel utdanningen som forskningen ved IFA fremstår i dag som respektert og innovativ. Les om både selve feiringen og tidligere UiT-studenters betraktninger.

Det nytter altså å få til ting, bare viljen er sterk nok.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 5.)