«Hvor mange ting har ikke fått sitt verd fordi de skjer i rette øyeblikk!», ifølge ­verdensdramatikeren William Shakespeare (1564–1616).

Vi har alle behov for å løftes ut av hverdagens trivialiteter og oppleve noe «annerledes». Spørsmålet er hva vi gjør for å påvirke dette selv? Mens enkelte mener at ting bare skjer, er andre mer opptatt av å dytte prosesser i gang. Tenk etter, er du en passiv tilskuer eller deltar du aktivt? Har du tro på øyeblikkets makt?

Farmaceutenes politiske ledelse vet å ta vare på sjanser som byr seg. Nylig var ­foreningen til stede da Stortingets helse- og omsorgskomité trommet sammen til budsjetthøring. Det var ikke mange minuttene Farmaceutene fikk til å fremlegge sitt budskap, men disse ble til gjengjeld benyttet godt. Komiteen ble åpenbart fenget av farmasøytperspektivet, og ønsket foreningen velkommen til flere forestående helsehøringer.

Den nye legemiddelmeldingen er fortsatt under utarbeidelse, noe Farmaceutene er svært oppmerksom på. Til årets representantskapsmøte (RS) ble derfor Helse- og ­omsorgs­departementet (HOD) invitert for å gi en kort statusorientering. Viktigst var det likevel å servere HOD innspill. Myndighetenes representanter, som begge er farmasøyter, lyttet med stor interesse til RS-delegatene. Dette må kunne kalles et faglig kupp, så all honnør til de oppgående politikere med leder Tove Ytterbø i spissen.

Et annet strategisk grep for å skape blest om profesjonen er å benytte moderne ­kanaler. På Farmasidagene lanserte Farmaceutene en ny satsing, #farmasidinmening. Så vel ­farmasistudenter som farmasøyter ble utfordret til å gripe pennen og skrive ned fagønsker, for deretter å dele dette på Instagram. Kun noen få tastetrykk, men ekstremt effektivt med tanke på å nå et større publikum.

Små eller store initiativ, de er alle prisverdige, og timing er selvsagt vesentlig. ­Langtidseffekten av gylne øyeblikk skal ikke undervurderes.

(Publisert i NFT nr. 12/2014 side 5.)