«Tillit skapes ved at den tas i bruk», skrev den tyske forfatteren Bertolt Brecht (1898–1956).

Det moderne mennesket har et osean av valgmuligheter. Daglig må du bestemme om du skal velge slik eller sånn. Avgjørelsene du tar er som oftest basert på en form for ­overbevisning, enten det gjelder levende vesener eller ting. Du har tro på at den eller det du velger er det rette for deg. 

Gjennom generasjoner har Farmaceutene stått farmasøyter bi. Foreningen er ­tuftet på tillit fra medlemmene. Med deres støtte vedlikeholdes og videreutvikles et solid ­organisasjonsapparat, og midlene tilbakeføres eierne på forskjellige måter. Ett eksempel er juridisk bistand.

Trygghet i arbeidslivet burde kanskje være selvsagt, men slik er det dessverre ikke. Skulle du komme i en situasjon som du ikke takler alene, er hjelpen nær. Medlemskap i Farmaceutene er din arbeidslivsforsikring. Det har en rekke farmasøyter erkjent, og siden 2011 har enkelte av disse delt sine erfaringer med NFTs lesere. I denne utgaven beskriver et medlem hvordan foreningen bidro da vedkommende sto i fare for å miste autorisasjonen.

Lønnsstatistikk er et annet eksempel på verdifull «avkastning». Dette er Farmaceutenes egne tall, et nyttig hjelpemiddel i lønnsvurdering og -utvikling. Atskillige medlemmer har bidratt til å skape det produktet som nå er bilag i tidsskriftet.

På foreningens nettsider er Min side endelig klar, et tilbud det har vært jobbet iherdig med å realisere. Mange vil forhåpentlig glede seg over at «Etaten» har gjenoppstått. Trolig finnes det flere loslitte eksemplarer av den siste papirutgaven (utgitt i 1998, den gang i samarbeid med Norges Apotekerforening) rundt omkring. Den digitale versjonen er et unikt medlemsgode hos Farmaceutene, et ypperlig verktøy for å få oversikt over og etablere kontakt med kolleger innen profesjonen.

Det er ingen tvil: Farmaceutene – på din side i arbeidslivet.

(Publisert i NFT nr. 2/2015, side 5)