En profesjons vekstvilkår avhenger av ett grunnleggende element: dyktige fagpersoner med evne til å formidle sin ekspertise. Innen farmasien finnes det et mylder av områder hvor legemiddelferdigheter rendyrkes og utøves til samfunnets beste. Kompetanseutveksling kan, for ikke å si bør, være en sentral komponent i selve foredlingsprosessen.

Norsk Medisinsk Syklotronsenter er et sted hvor farmasøytisk arbeidskraft er ­uunnværlig og dermed høyt verdsatt. Her fremstilles PET-radiofarmaka, et svært viktig bidrag i ­eksempelvis moderne kreftbehandling. NFT har avlagt senteret et besøk for å gi leserne et innblikk i produksjonen av målsøkende diagnostiske legemidler, med særlig fokus på rammebetingelser og fremtidsutsikter.

I opplysningsarbeidets ånd har Apotek 1 inntatt klasserommet for å lære ungdom om riktig legemiddelbruk, en glimrende arena for å markedsføre farmasien. Kjeden gjør hva den kan for å motivere sine farmasøyter til innsats, og vi applauderer tiltaket. Dette er godt, gammeldags forebyggende arbeid, på samme tid som yrket gjøres kjent. Initiativet er prisverdig, og fortjener å bli en suksess!

Fagredaktørgruppen i NFT ble dannet i 2008, noe professorene Erik Andrew og Espen Molden skal ha brorparten av æren for. Ved årsskiftet ga de to ildsjelene seg, men gruppen lever videre i beste velgående. Fire nye fagredaktører er nå på plass, i tillegg til de fire som fortsetter gjerningen. Det er en uvurderlig jobb disse farmasøytene gjør for sine kolleger, idet de sørger for tilvekst av vitenskapelig stoff i tidsskriftet og dermed øker den faglige innsikten blant våre lesere. En varm takk til fagredaktørene, i likhet med alle fagfellene og artikkelforfatterne.

«Kunnskap er næring for sjelen», mente den greske filosofen Platon (ca. 427–347 f.Kr.). Vi samtykker, og heier således på røkterne av farmasifaget!

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 5.)