Kvinner og menn har mange fellestrekk. Trolig er vi likere enn noensinne. I dagens ­samfunn legges det til rette for at så vel jenter som gutter skal få vise sine ferdigheter og uttrykke sitt egentlige jeg. Det er stadig større aksept for kryssende feminine og maskuline ­egenskaper. Men, det er én ting vi ikke kan fri oss fra: vårt biologiske utgangspunkt. Fra naturens side er det eksempelvis hunkjønnet som er utpekt til å føde barn. Forskjeller kjønnene ­imellom ­krever forståelse og kunnskap fra medisinsk hold. Først slik kan individet få optimal helsehjelp.

«Det skal mot til bare å være kvinne», ifølge den legendariske amerikanske skuespilleren Mae West (1893–1980). Pågangsmot er i alle fall nødvendig dersom man kjemper for at myndighetene for alvor skal sette fokus på kvinnehelse. 

En pådriver i dette arbeidet er Norske Kvinners Sanitetsforening. De flittige damer kan langt mer enn å selge fastelavnsris, der de ser til at millionbeløp kommer kvinnehelseforskning til gode. Norge går fremover på området, om enn sakte. Forskningssjef Elisabeth T. Swärd beklager at denne type forskning ikke har spesielt høy status. «Det gir ikke nok prestisje til at det blir et interessant felt», sier hun og etterlyser større drahjelp fra styresmaktene.

NFT ser imidlertid viktigheten av å løfte temaet «Kvinner og legemidler» frem. I denne utgaven presenteres en rekke spennende forskning gjennom fire vitenskapelige artikler, hvor farmasøyter bidrar i rikt monn.

Det er dessuten en glede å bringe intervju med cand.pharm. Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo, som har fått et gullkantet forskningsstipend fra EU. Sikker bruk av legemidler under svangerskap er kjernen i hennes arbeid. Nordeng er også sentral i utformingen av fremtidens matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Blindern, da hun skal lede Endringsmiljøet «PharmaTox». 

Om noen skulle være i tvil: Forskning for, med og av kvinner er tidens melodi.

(Publisert i NFT nr. 4/2015 side 5.)