Siden tidenes morgen har homo sapiens måttet vokte seg for farer. Naturkatastrofer, sykdommer, farlige dyr og, ikke minst, fiendtlig innstilte eksemplarer av egen art. I vår moderne verden utgjør trolig menneskeskapte oppfinnelser den største globale trusselen. For teknologiske fremskritt har sine skyggesider. Det vil alltid være en risiko for misbruk når nye metoder og redskaper fremstilles.

Med utviklingen av kjernefysikk, skjøt eksempelvis produksjonen av masseødeleggelsesvåpen skikkelig fart. Atombombene over Hiroshima og Nagasaki i 1945 ble et bevis på hvilke grufulle konstruksjoner mennesket er i stand til å kreere. I dag står vi overfor enda mer raffinerte og avanserte verktøy, som i gale hender kan ramme store befolkningsgrupper hardt. Vi snakker om biologiske våpen.

Etter terrorangrepene 11. september 2001, er utvidet beredskap blitt et must. I dagens samfunn er det da også mange som jobber med å finne ut hvordan vi best beskytter oss mot potensielle farer. Disse personene er betalt for å tenke ulike scenarier, ja, nærmest for å se spøkelser ved høylys dag. For det er nødvendig å lage et realistisk trusselbilde for egen nasjon. Særlig når sykdom er blitt et våpen.

Amerikanerne er blant dem som virkelig tar bioterrorisme på alvor. De har gitt danske Bavarian Nordic i oppdrag å produsere millioner av koppervaksiner. NFT har besøkt farmasifirmaet med den gullkantede USA-avtalen, og blant annet intervjuet en av de sentralt plasserte farmasøytene.

Tidsskriftet har også forsøkt å undersøke hvor godt rustet Norge er med tanke på bioberedskap. Hvordan er organiseringen på direktoratsnivå? Samarbeider de rette instansene med hverandre? Hva slags vaksinelagre har vi? Det er langt fra alle av de intervjuede som vil uttale seg. Men det er kanskje en del av beredskapen, å ikke være åpen om alt?

(Publisert i NFT nr. 9/2010 side 5.)