Legemidler som benyttes utenfor godkjent indikasjon skaper hodebry. På den ene siden kan bruken av såkalt off label-medisin være grensesprengende i oppdagelsen av nye bruksområder, på den annen side det rene lotteri med fatal utgang. At økonomi spiller en sentral rolle, er en ytterligere kompliserende faktor. Det er ikke til å undres over at mange har et elsk/hat-forhold til problembarnet.

Off label-forskrivning er lovlig, men det forutsetter et spesielt ansvar med tanke på innsikt, forsvarlighet og informasjonsplikt. Legen skal med andre ord være svært bevisst i sitt valg av ikke-godkjente legemidler. Vanskeligheter oppstår idet denne forskrivningspraksisen blir en sovepute, det vil si at alternativer aldri vurderes. Da bør varselklokkene kime.

For off label-bruk er et vågespill, det er udiskutabelt. Den store haken er mangelfull dokumentasjon. Mest alvorlig er likevel pasientrisikoen. Å benytte ikke-godkjente legemidler kan neppe ses på som annet enn gambling med pasienter.

Farmakolog Guttorm Raknes sier til NFT at off label-bruk er helt uunnværlig i arbeidet med å bringe medisinen fremover. LMI-direktør Karita Bekkemellem ønsker seg derimot innovasjon innenfor regelverkets rammer. Overlege Steinar Madsen i Legemiddelverket medgir at off label-bruken må begrenses og at den helst bør skje under betryggende forhold (les: studier). Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet bedyrer at praksisen skal kartlegges og systematiseres. «Vi vil utnytte de positive ringvirkningene», uttaler han til tidsskriftet.

«Det finnes intet problem så stort og så komplisert at man ikke kan løpe fra det», skrev amerikaneren Charles M. Schulz (1922–2000) i sin velkjente tegneseriestripe «Knøttene». Nå må helsemyndighetene stoppe opp og vise at de er modige nok til å stå ansikt til ansikt med frikaren blant legemidlene. For det er på høy tid å stramme tøylene.

 (Publisert i NFT nr. 11/2010 side 5.)