Livet er vakkert, skjørt og utfordrende. Glede og sorg går side om side. Vi er alle oppdagelsesreisende i tilværelsen, vi sanser og erfarer. Hvordan vi takler ulike hendelser er ikke alltid gitt på forhånd. For selve livet har ingen «bruksgaranti».

Depresjon kan ramme hvem som helst: meg, deg eller en av våre nærmeste. Det er verken flaut eller rart, kun en konsekvens av det å være menneske. Likevel er det fremdeles noe tabubelagt å snakke om temaet, nettopp fordi det rører ved noe gjenkjennelig – vår egen sårbarhet. Men ved å møte hverandre med forståelse, og ikke minst interesse, kan mye av «mystikken» forsvinne.

Flere hundre tusen nordmenn bruker antidepressiva. Sykdomsbildet til den enkelte kan være svært sammensatt, da depresjoner gjerne følges av komorbiditet. Hvordan møter egentlig helsepersonell denne pasientgruppen? NFT tar opp problemstillinger rundt selve legemiddelbehandlingen, hvor farmasøyten har en nøkkelposisjon.

Manglende effekt, bivirkninger, interaksjoner, gradvis seponering. Her er et vell av oppgaver farmasøyten kan benytte sin legemiddelekspertise på. Et særdeles spennende område rent faglig sett, men enda viktigere er det overordnede målet: å yte helsehjelp.

Apotekfarmasøyten står ofte ansikt til ansikt med brukere av antidepressiva. Det er kanskje ikke alltid like lett å få til en god samtale rundt legemiddelbruk, men ikke desto mindre viktig. Mangt kan fanges opp i denne kommunikasjonen. «Å se kunden i øynene og si hei med et smil kan være det som skal til for å senke kundens terskel for å spørre om det hun lurer på», er ett av rådene til Cecilie Haukereid, provisorfarmasøyt ved Frogner apotek i Oslo. Les om flere råd og annen nyttig kunnskap i NFTs temaartikler om antidepressiva.

(Publisert i NFT nr. 3/2011 side 5.)