Å eksistere i en verden der ingen hjelper hverandre, må være et sant helvete. Det er knapt mulig å forestille seg. Selv der nøden og lidelsen er størst, vil det alltid finnes tegn på at folk stiller opp for andre. Hvordan kunne ellers milliarder av mennesker leve side om side på vår lille klode?

Vi er i sannhet avhengige av hverandre på et avansert intellektuelt og emosjonelt plan, høyt hevet over andre levende veseners relasjoner. Godhet, forståelse og støtte er selve fundamentet for næring og vekst. Men like viktig som å yte hjelp, er evnen til å ta imot. En optimal sameksistens må tuftes på dette evige gjensidighetsprinsippet; omsorg for oss selv og vår neste.

«Globale legemiddelutfordringer» er et tema som berører oss alle. Problemområdene er store og ressurskrevende: skjevfordeling av tilgang til essensielle legemidler, kvalitetssikring av tradisjonell medisin, kamp mot sykdommer i u-land, jakt på forfalskede legemidler samt behov for mer forskning og utvikling av legemidler. Farmasøyter kan og bør bidra med sin kompetanse og innsikt i dette særs viktige helsearbeidet. Arenaene for engasjement er mange. La deg inspirere til internasjonal innsats ved å lese denne utgaves temaartikler.

NFT ønsker også å fokusere på enkeltindividets muligheter og rettigheter. Det startes nå en serie hvor vi intervjuer farmasøyter som har fått juridisk bistand fra Norges Farmaceutiske Forening. Verdien av å være organisert forstår du først fullt ut den dagen du trenger hjelp. Det kan vårt intervjuobjekt skrive under på. «Fagforeningen er den beste forsikringen man har i arbeidslivet», er hennes erfaring.

«For hva kan du vente å vinne, hvor ei du har innsats gjort?», skal den norske forfat­teren Vilhelm Krag (1871–1933) ha uttalt. Det er ingen tid å miste. Omsett ord til hand­ling i dag!

(Publisert i NFT nr. 9/2011 side 5.)