Kreft. Bare ordet kan få oss til å grøsse. En rekke negative assosiasjoner dukker umiddelbart opp; smertehelvete, seigpining og død. Til tross for at det finnes såkalte lykkelige utfall, er det unektelig mye frykt og angst knyttet til kreftdiagnoser. For det er et faktum at den medisinske kampen mot ukontrollert celledeling og ondartede svulster har pågått lenge, svært lenge.

Forekomsten av kreftsykdommer er trolig like gammel som homo sapiens selv. De eldste skriftlige opptegnelsene om kreft finnes så tidlig som i egyptiske papyrusruller fra rundt 3000 år f.Kr., ifølge snl.no. I dag rammes mer enn hver tredje nordmann av ­sykdommen. Alle kjenner vi noen som har eller har hatt kreft.

Heldigvis er det mange dyktige mennesker som jobber med utvikling av ny og ­inno­vativ kreftbehandling og diagnostikk. Noen av verdens fremste forskere er samlet i en klynge i Norge: Oslo Cancer Cluster. Her pågår et fremragende arbeid, hvor farmasøyter har sin naturlige plass og deltakelse. De mange medlemsbedriftene har imidlertid sine ­utfordringer. Mer økonomisk støtte, bedre tilretteleggelse for klinisk utprøving og bredere refusjonsordninger står sentralt for å sikre fremtiden. «Dersom et firma skal lykkes er det avhengig av risikovillige investorer med dype lommer, som tenker langsiktig», uttaler adm. dir. Tone Yrvum til NFT. Det burde være i hele nasjonens interesse at kreft­forskningen kommersialiseres og munner ut i allment tilgjengelige behandlingsmetoder og vaksiner.

En fersk rapport fra Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet viser at bedrifter får en rekke positive effekter av å være i klynger. De har høyere innovasjonsevne og flere samarbeidsprosjekter, skriver tu.no. Det er med andre ord særs viktig at ­nærings­­­klynger som Oslo Cancer Cluster får leve og produsere kvalitetsforskning. Det vil komme deg og meg til gode. For enten vi liker det eller ikke, kreft berører oss alle.

(Publisert i NFT nr. 11/2011 side 5.)