Å tenke kun på seg selv, gir kortsiktig glede. Det som virkelig gir mening i lengden er samspillet med andre. Når erfaringer og synspunkter deles, frigjøres energi. ­Menneske­sinnet blomstrer. For ønsket om anerkjennelse og tilhørighet er unektelig en av våre sterkeste drivkrefter. Dette behovet tilfredsstilles best gjennom konstruktiv relasjonsbygging.

Farmasøyter er og blir en liten yrkesgruppe. Selv om profesjonens personer er unike, betyr det ikke at det er mer som skiller enn som forener individene. Snarere tvert imot. Enkel matematikk tilsier at farmasøyter som gruppe bør stå samlet. Da er det naturlig å søke dit fellesskapet er størst, nemlig i Norges Farmaceutiske Forening.

Gjennom over 150 år har NFF ivaretatt farmasøytenes særinteresser. I 2012 kan hundreårsjubileet til overenskomsten for apotek feires. Det står det respekt av. Nylig avholdt foreningen sitt representantskapsmøte. Her treffes unge og eldre, fra alle kanter av landet, på tvers av arbeidssteder og sektortilhørighet, til diskusjon og meisling av NFFs politiske kurs.

God takhøyde er essensielt i en profesjons- og fagforening. Det skal være rom for ­meningsbrytninger. Ulike synsvinkler er ikke bare berikende, men nødvendig, da dette gir næring til utvikling og fremdrift. Slik vitaliseres organisasjonen. 

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide ­­sammen er suksess», ifølge den amerikanske bilfabrikanten Henry Ford (1863–1947).

NFF trenger farmasøyter som er stolte av sitt yrke og villig til å si det høyt. Vi trenger også farmasøyter som er stolte av NFF. Jo flere medlemmer, desto større gjennomslagskraft. Unn deg litt ekte solidaritet: Bli med på foreningens pågående kampanje og verv en kollega!

(Publisert i NFT nr. 12/2011 side 5.)