Labil legemiddelforsyning – problemet er komplekst, voksende og globalt. I fjor høst satte den internasjonale farmasøytorganisasjonen FIP temaet på dagsorden. «The Council» oppfordret de involverte parter i hvert enkelt medlemsland til å sam­arbeide om hastesaken. I USA har man strevd lenge med problematikken. President Barack Obama har nå tatt grep som vil føre til blant annet strengere rapporteringsplikt for legemiddelfirmaer og raskere godkjennelse av generiske legemidler.

Heller ikke Norge er uberørt. Legemiddelverkets statistikk for 2011 viser et rekordhøyt antall meldinger om legemiddelmangler. Myndighetene og bransjeaktørene er ­imidlertid langt fra enige om årsaksfaktorer og forslag til løsninger. De skylder stort sett på hverandre.

Legemiddelindustriforeningen (LMI) hevder overfor NFT at det er prinsippet om lav ­prissetting og en generelt sprikende legemiddelpolitikk som skaper trøbbel. Legemiddel­verket avviser kritikken: «Når det gjelder legemiddelmangel har ikke dette noe med norsk legemiddelpolitikk å gjøre. Det vi ser, som arbeider med dette fra dag til dag, er konkrete problemer som produksjonssvikt», avfeier avdelingsoverlege Steinar Madsen.

LMI viser til grossistenes parallelleksport som et annet eksempel. Legemiddel­grossist­foreningen parerer utspillet slik: «Leverandørene kvoterer helt alminnelige ordre fra grossistene, og den rigide kvoteringspraksisen fører til at grossistene får knapphet på varer til det norske markedet», påpeker styreleder Øystein Askim. Uten aktive grossister som parallellhandler ville leveringsproblemene for norske pasienter blitt virkelig ­synlig, mener han.

Meningene er som illustrert mange og sterke. Imens lider tredjepart, pasientene. Klarer partene å enes om å styrke et i utgangspunkt sårbart system?

Én ting er udiskutabel – myndighetene setter rammer og legger premisser for ­legemiddel­­politikken. Myndighetene styrer utviklingen om de vil og som de vil.

«Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre», ifølge den engelske teologen og filosofen Richard Whately (1787–1863). Slutt å krangle, begynn å løse flokene i stedet!

(Publisert i NFT nr. 1/2012 side 5.)