Hva er det som gjør at du er deg? En salig miks av natur og kultur. Det ­biologiske arvematerialet er ingen av oss herre over, men hvilke miljøer vi ferdes i derimot, det har vi langt større kontroll på. Her åpnes det nemlig for valgmuligheter. Og alle valg du foretar deg – små som store – vil forme deg som ­person.

I ung alder stakes gjerne kursen ut gjennom studier og arbeidserfaring. Det ­prioriteres ut fra interesser og evner, gjennomtenkt eller tilfeldig. Idet vi velger ­yrkesretning, velger vi også en identitet. Vi blir del av en unik gruppe og tilegner oss profesjonstilhørighet.

For farmasøyter her til lands er det ett sentralt og naturlig samlingspunkt: Norges Farmaceutiske Forening. Som den største organisasjonen for yrkesgruppen, kan NFF tilby et enestående nasjonalt fellesskap. Foreningen er tuftet på å ivareta og styrke farmasøytenes interesser, hvilket det jobbes kontinuerlig med. Jo flere som slutter opp om NFF, dess sterkere står foreningen og dess sterkere står farmasøytene.

To eksempler på eksklusive produkter fra NFF er presentert i denne utgaven av tidsskriftet: Den nye arbeidsmiljøundersøkelsen i primærapotek og den ferske ­lønnsstatistikken for medlemmer innen NFF-A, NFF-F, NFF-O samt NFF-P. Dette er verdifulle verktøy som benyttes i arbeidet med å bedre farmasøytenes vilkår. Dokumentene speiler også medlemmenes deltakelse og innsats. Uten medlem­menes oppslutning hadde disse aldri blitt realisert. Alle som har besvart ­undersøkelsene fortjener dermed en stor takk! Og de som av en eller annen grunn glemte å svare denne gang, oppfordres herved til å delta ved neste anledning.

NFF er der for å hjelpe deg, men det er også viktig at du som medlem hjelper NFF. Denne gjensidigheten kan ikke understrekes nok.

(Publisert i NFT nr. 2/2012 side 5.)