«En god vilje er bedre enn gaver», heter et ordtak.

Farmaceutene er tuftet på et velfungerende tillitsvalgtapparat. Uten den frivillige innsatsen til utallige medlemmer gjennom 1800-, 1900- og nå 2000-tallet, hadde organisasjonen vært for et korthus å regne. Landets eldste fagforening står altså støtt takket være en solid lagånd. Å opprettholde denne posisjonen er fortsatt avgjørende. Rekruttering og opplæring av tillitsvalgte er og blir en av de høyest prioriterte oppgavene. Så da Farmaceutene arrangerte kurs for tillitsvalgte innen akademia i et vinterkledt København i desember, var NFT med. La deg inspirere av representantenes inntrykk og opplevelser samt det rikholdige programmet som skildres i denne utgaven.

NFTs arbeid med vitenskapelige artikler og fagfellevurdering er også i høy grad basert på frivillighet. Fagredaktørgruppen, som består av åtte dedikerte farmasøyter, gjør en uvurderlig innsats for at tidsskriftets lesere og nettbrukere skal få glede av forskningsartikler på vårt eget språk, norsk. I januar-utgaven publiseres to vitenskapelige artikler som synlige frukter av dette lagarbeidet. Ved årsskiftet tok en ny farmasøyt fatt på sitt fagredaktørverv, og vi har nettopp takket av en av de «gamle». Verv er som stafett; når du har tatt din etappe, gir du pinnen videre til neste person. Dette kretsløpet baserer seg på idealisme, og vi er svært takknemlige for de dyktige folkene som bidrar.

Farmasøytisk yrkesetikk har forhåpentlig kommet lengre frem i bevisstheten og høyere opp på dagsordenen med Etikkrådets spalte i NFT. Nå har rådet to ledige plasser for de som måtte ønske å ta aktivt del i etiske problemstillinger og løfte frem profesjonsetikken ytterligere. Rådet er åpen for å bli kontaktet av interesserte. 

2022 er Frivillighetens år i Norge. Farmasien og foreningslivet byr utvilsomt på en rekke spennende oppdrag. Hvorfor ikke starte året med å ta et verv innen egen profesjon?


(Publisert i NFT nr. 1/2022 side 4)