Kommunikasjon rundt legemidler, særlig med tyngde på korrekt bruk, er en fanesak for farmasøyter. Legemiddeleksperter er også opptatt av å se hele kroppen under ett. Dette helhetsperspektivet er en sentral brikke i samarbeidet helseprofesjoner imellom. Det vises ikke minst innen oral helse, som vi har valgt som tema i denne utgaven. Et eksempel er munntørrhet, som svært ofte skyldes legemiddelbruk. I samspillet mellom leger og tannleger kan farmasøyten være det avgjørende bindeleddet for å oppnå hovedmålet; å gi pasienten den ypperste behandling. NFT har snakket med en åpenhjertig professor ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og presenterer artikler om munnhulens særegenheter, både med tanke på legemiddelformulering og -administrasjon. Les mer om dette i temadelen.

Livsvitenskapsbygget begynner å ta form, og nylig ble grunnsteinen lagt ned. Det rundt 98 000 kvadratmeter store bygget på Gaustad vil huse en rekke fagmiljøer i hovedstaden, og forventningene er naturlig nok skyhøye. Her skal det drives forskning og undervisning innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi. Det er en gigantisk gave til ansatte og studenter på Farmasøytisk institutt ved UiO, som tripper etter å flytte inn i toppmoderne lokaler. Minst like viktig er det at de får en unik mulighet til utstrakt tverrfaglig samarbeid i nær fremtid. Det er bare å glede seg!

Ønsker du å snakke direkte med mannen i gata, og kanskje politikere og annet helsepersonell, om farmasi og farmasøyter? Da har du en glimrende anledning i august. Farmaceutene skal nok en gang delta med stand under Arendalsuka. Region Sør er arrangør, og de tar gladelig imot frivillige som vil være med og gjøre en innsats. Fjorårets erfaring ga mersmak, og nå vil de gjenta suksessen. Meld din interesse allerede i dag!

«Det er mest munn i mennesket», heter et ordtak. Bruk talegaven, og bruk den kløktig.


(Publisert i NFT nr. 5/2023 side 5)