«Utan draumar er vi ingen ting; av voner og draum er live vevd», ifølge forfatter Olav Duun (1876–1939).

Alle har vi drømmer. Vi har forventninger til livet og til omverdenen. Det kan være svært forskjellige ønsker fra person til person, men fellesnevneren er berikelse – enten åndelig eller materielt. Mange lar det bli med tanken, mens andre våger å leve drømmen fullt ut. 

Det er et faktum at ikke alle farmasøyter blir ved sin lest. Enkelte velger en ny utdanning og finner seg til rette i et annet yrke. De færreste gjør likevel som cand.pharm. og dr.scient. Merete Ruud-Christensen. Hun tok et modig valg for over 30 år siden og gikk i kloster. I dag finner vi henne som overhode i Monastère Saint Dominique i Sør-Frankrike.

Livet som nonne kan virke ganske fjernt for den gjengse farmasøyt, men priorinne Merete har igjen velvillig åpnet døren for NFT – første gang var i Lunden kloster i 1994. Hun gir et spennende innblikk i klosterhverdagen og deler sine betraktninger med tidsskriftets lesere. Og interessen for farmasi? Ja, den er fremdeles til stede, røpes det.

I Frankrike opplever apotekfarmasøyter en gyllen æra og økende respekt som helsepersonell. Farmasøytiske tjenester er i rivende utvikling, eksempelvis med mulighet til å rekvirere enkelte legemidler og fornye resepter for utvalgte kroniske sykdommer. Gjennom koronapandemien har apotekene virkelig befestet sin posisjon som populært vaksinasjonssted og dermed bidratt til økt oppslutning i befolkningen. Vaksinedekningen i landet var nemlig generelt sett svært lav, men skjøt fart takket være et pilotprosjekt for influensavaksine initiert av profesjonen selv få år tilbake. Det er et håndfast bevis på at det nytter å jobbe for nye nasjonale oppgaver.

Bli med NFT på besøk til glade farmasøyter i franske apotek og organisasjonen Ordre National des Pharmaciens. Det er lov å la seg inspirere!


(Publisert i NFT nr. 4/2022 side 5)