Farmasøyter bærer på en dyrebar innsikt; kunsten å fremstille legemidler. Det er en ekspertise som er mer ettertraktet enn noensinne og som må forvaltes med omhu. Å utøve det unike håndverket har verdi langt utenfor egne rekker. Dypest sett handler det om beredskap og selvberging.

Det uavhengige Apoteket i Son har helt siden oppstarten i 2005 hatt en magistrell lab. Våren 2023 åpnet de moderne produksjonslokaler, og NFT var med da henholdsvis daglig leder Are Egeland og apoteker Inge Valle Tangen stolt viste frem sine nye fasiliteter. Det er sjelden vare at apotekfarmasøyter søker tilbake til røttene, og denne duoen går virkelig på med krum hals. Her produseres tradisjonsrike apotekprodukter, og flere er på vei. Målet er å få laben godkjent for legemiddeltilvirkning og kunne bistå med beredskap. Slike initiativ bør omfavnes og støttes av myndighetene. Det må belønnes at umistelig fagkunnskap holdes i hevd!

Produksjon og beredskap er også et brennhett tema på Norsk Farmasihistorisk Museum som nylig rundet 60 år. Jubileumsutstillingen viser legemiddelproduksjon i norske apotek fra slutten av 1500-tallet frem til våre dager, og essensielle spørsmål om fremtidsutsikter presenteres. Utstillingen er et aldri så lite varsku om at gamle kunster ikke må gå i glemmeboken. Ta turen innom museet, og la deg inspirere av tidligere farmasøyters arbeid.

Inspirasjon kan du også få gjennom det spennende filmprosjektet Farmasihistorier, som ble lansert i høst. Dette er et samarbeid mellom farmasiutdanningene som har gått sammen om en felles læringsplattform. Her belyses nyere farmasihistorie, og vi møter farmasøyter og andre som velvillig deler sine erfaringer og betraktninger. Smakebiter fra intervjuene ligger på nettsiden til Farmasøytisk institutt på Blindern, og det vil komme mer etter hvert, lover prosjektledelsen.

«Lærdom er en skatt du bringer med deg overalt», heter et kinesisk ordspråk. Tiden er inne for å friske opp gamle ferdigheter og slå et slag for farmasiens særpreg!


(Publisert i NFT nr. 8/2023 side 5)