Innovasjonstrang har alltid ligget dypt forankret i menneskets natur. Fra tidenes morgen har vi vært drevet av et behov for å utvikle og forbedre ting; det være seg jaktredskap, klesplagg eller konstruksjoner mot vær og vind. Med den industrielle revolusjonen ble dessuten effektivitetsjaget satt i høysetet. Å utvikle den moderne verdenen har i sannhet kostet blod, svette og tårer.

I dagens samfunn er vi alle lenket til et kontinuerlig krav om å gjøre ting enklere og raskere, bedre tilrettelagt og mer intuitivt. Å ta del i større digitale oppgraderingsprosesser kan være både utmattende og smertefullt, men noen ganger må tyren tas ved hornene. Jungelen av elektroniske systemer i norsk helsevesen er et kapittel for seg. Små og store løsninger som ikke snakker sammen, lokale som regionale, gjør informasjonsflyt og samhandling mildt sagt utfordrende.

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» har helsetjenesten i Midt-Norge fått i oppdrag å være pioner for pasientjournalsystemet Helseplattformen. Trondheim kommune har benyttet plattformen i et halvt år, og denne måneden skal den innføres ved blant annet St. Olavs hospital. Helseplattformen har imidlertid møtt en vegg av kritikk for å være tungrodd og tidkrevende, anført av frustrerte leger og sykepleiere.

Involverte farmasøyter ser at løsningen har sine svakheter og at svært mye nytt må læres, men de er likevel positive på vegne av profesjonen. Helseplattformens ansatte farmasøyter har fra dag én vært bevisste på å rekruttere fra egen yrkesgruppe, med tanke på å kvalitetssikre legemiddeldelen ytterligere. Det har gitt prosjektet et løft rent legemiddelstrategisk, spesielt for arbeidssituasjonen til kliniske farmasøyter som kan glede seg over bedre dokumentasjonsverktøy.

«Å forstå og vente er fremgangens store hemmelighet», mente den franske filosof og forfatter Joseph de Maistre (1753–1821). Bli med NFT til Trondheim hvor vi har møtt flere av farmasøytene i Helseplattformen AS, som er trygge på at journalløsningen på sikt vil gi større samhandlingsgevinst og dermed komme pasientene til gode.


(Publisert i NFT nr. 8/2022 side 5)