«... så vokser motet med nødvendigheten», ifølge en av verdens ypperste dramatikere, William Shakespeare (1564–1616).

Arbeidslivet er som livet generelt; det byr på oppturer og nedturer. Når veien er strak og klimaet mildt, oppleves tilværelsen trygg og god. Når det blir kronglete å ta seg frem, med vindkast som øker i styrke og uforutsigbarhet, da utfordres både konsentrasjons- og navigasjonsevnen. Ønsket om retningsjustering kan være sterkt, men tør du rope høyt om behovet for endring?

Ingen varsler for moro skyld. Det er en dyd av nødvendighet, for varsling er risikosport. Å stå i en prosess mot en mektig arbeidsgiver krever rikelig med tapperhet og utholdenhet. Og det anbefales på ingen måte å utkjempe striden alene.

Det stormer nå i vest. Her har sykehusapoteker Pål Espen Johannessen gått i bresjen for Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) og ropt varsku om uforsvarlige arbeidsforhold. Han får full støtte av sine ansatte, men står i en tøff konflikt med Sjukehusapoteka Vest på arbeidsgiversiden. NFT fikk tatt et lengre intervju med Johannessen etter at varslingssaken ble offentlig kjent i februar. Han uttrykker stor takknemlighet overfor Norges Farmaceutiske Forening som bistår ham juridisk.

Farmaceutene representerer intet mindre enn et sikkerhetsnett og har en unik arbeidsrettslig ekspertise når det gjelder farmasøyter som yrkesgruppe. Å ha fagforeningen som støtte i krevende personalsaker er gull verdt. Den aktuelle saken i Bergen er et glimrende eksempel på dette.

Vi skriver nå ultimo mars, og mye kan fortsatt skje i SiB-saken innen leserne har denne NFT-utgaven i hånden. To ting er imidlertid sikkert: Farmaceutene står sine medlemmer bi, og på farmatid.no tar vi nyhetsoppdateringen fortløpende.

En solid fag- og profesjonsforening er også tuftet på medlemmenes engasjement og aktivitet. Det nærmer seg Farmaceutenes representantskapsmøte som arrangeres i juni, og der skal det velges helt nytt sentralstyre og ny leder. Kandidatene presenterer seg i denne utgaven hvor de svarer på aktuelle spørsmål fra Valgkomiteen. Ta deg tid til å lese hva foreningens fremtidige sentrale tillitsvalgte mener – de fortjener virkelig å heies frem!


(Publisert i NFT nr. 3/2023 side 5)