«Verden eksaminerer ikke hvordan en ting settes i verk, men hvordan den faller ut», ifølge forfatter og historiker Ludvig Holberg (1684–1754).

Vårt langstrakte land, med sine fjordarmer og øyriker, fjellvidder og skogområder, er en sann turistmagnet. Et utstillingsvindu for genuine naturopplevelser. Det som gjør Norge til et eventyrlig land, er ikke naturen alene, men at det bor folk i alle kriker og kroker. Småsamfunn gir landskapet liv.

Geografi og spredt bebyggelse kan imidlertid være en samfunnsøkonomisk nøtt. Etter at myndighetene strammet inn fraktrefusjonsordningen ytterligere i 2017, har legemiddelpolitikkens målsettinger blitt utfordret. Målet om likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler kan neppe sies å holde stikk overfor hele befolkningen. Hvordan oppleves denne forskjellsbehandlingen? NFT har tatt pulsen på Distrikts-Norge og fulgt alt fra hektisk aktivitet på forsendelsesapoteket til kundens personlige oppmøte på kaia for å motta medisinpakken. Det er på høy tid at fraktrefusjonsordningen utvides og at helsemyndighetene finner en fornuftig løsning, slik at den enkelte legemiddelbruker ikke blir sittende med hele regningen.

Farmaceutene har medlemmer over det ganske land, hvilket er en betydelig styrke. Å være representert fra nord til sør, fra øst til vest, gir tyngde. Slik kan farmasøyter møtes og kjempe for felles rettigheter og fronte profesjonen bredt utad. Farmaceutene er eksempelvis stadig mer aktiv på Arendalsuka, denne viktige politiske møteplassen hvor helse er et yndet tema. Her er foreningen nå med på å sette agendaen og påvirke til økt brukt av farmasøytisk kompetanse, her knyttes det kontakter, og man legger seg virkelig i selen for å være synlig.

Foreningen har et ambisiøst mål om å runde 5000 medlemmer før nyttår. Det er ikke umulig, men det krever innsats fra DEG. Premissene for vervekampanjen ligger på farmaceutene.no. Bli med på dugnaden for å samle kolleger og venner innen profesjonen der de hører hjemme; hos Farmaceutene!


(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 5)