Å være tro mot sitt formål er avgjørende for en organisasjons troverdighet og eksistensberettigelse. Etter over 160 år som aktør i norsk arbeidsliv, har Norges Farmaceutiske Forening naturlig pondus, men kan likevel aldri hvile på sine laurbær. Som fag- og profesjonsforening må Farmaceutene oppleves som relevant og resolutt, ellers vil medlemsrekrutteringen lide.

Ved å ta NMD/Vitusapotek til retten for å få avklart hva som ligger i formuleringen om at spisepausen er til farmasøyters «fri disposisjon» (overenskomstens del B), setter Farmaceutene foten ned og uttrykker kampvilje til å ivareta medlemmenes arbeidsvilkår. Det er et viktig signal om at muskler vises når det er nødvendig. NFT har fulgt rettssaken som endte med delvis seier til foreningen.

Under Arendalsuka stilte Farmaceutene for første gang med egen stand. Region Sør tok ansvar og var ambassadør for så vel faget som foreningen. Medlemmene gjorde en hederlig innsats og fortjener ros for dugnadsånden! I Arendal medvirket dessuten leder Urd Andestad i et arrangement om antibiotikaresistens og bidro ytterligere til synliggjøring av farmasøyters kompetanse. Les NFTs fyldig dekning av flere av legemiddeldebattene.

På Apotekerdagen hadde mange sett frem til å høre apotekkjedene snakke om bakgrunnen for produktvalg i selvvalget, men representantene glimret dessverre med sitt fravær. I stedet ble det Mattilsynets Charlotte Holkov som møtte deltakernes vitebegjær om blant annet kosttilskudd og helsepåstander. Det populære Farmaceutene-arrangementet er stadig et høydepunkt for apotekerne.

Det arbeides flittig i foreningens ulike ledd. Pensjonistforums nye styre tiltrådte i september, og de jobber aktivt med å markere at Farmaceutene er verdifull selv for den eldre garde. Den tradisjonelle labfrakkutdeling er et smart grep for å rekruttere ferske farmasistudenter. Målet om å være den foretrukne profesjonsforeningen for farmasøyter og farmasistudenter holdes dermed i hevd.

«Vad man är skall man ha mod att visa», ifølge den svenske dikteren Esaias Tegnér (1782–1846). Farmaceutene har omtanke for sine medlemmer – og tør å tone flagg.

(Publisert i NFT nr. 7/2022 side 5)