«En rett er aldri annet enn pliktens andre side», mente den franske filosof og forfatter Jean-Paul Sartre (1905-80).

Alle har et forhold til apotek. Denne gjennomregulerte virksomheten med informasjon om og salg av legemidler som primæroppgave er selve pulsåren i helsevesenets førstelinjetjeneste. Hit kommer mennesker fra alle samfunnslag med et mangfold av helseutfordringer, og behovet for solid og tilpasset veiledning er konstant.

Myndigheter og helsepersonell, især legestanden, holder et fast blikk på apoteket. Med ujevne mellomrom ytres synspunkter på så vel helsetjenester som vareutvalg. Helsekostprodukter er nå gjenstand for diskusjon. Apotek må tåle at det rettes søkelys mot slike varer, men det er trist og lite konstruktivt når debatten går over i profesjonskamp fra enkelte legers side.

Mattilsynet har kastet sine øyne på helsekost og funnet en rekke brudd på lovverket med tanke på merking og markedsføring. Det selges noen slike produkter også i apotek, og forvaltningsorganet forteller til NFT at de er i tenkeboksen når det gjelder kontroll av dette. Forhåpentlig kan det være en fordel heller enn en ulempe for apotekpersonalet om Mattilsynet tar grep?

Gode kundemøter bør alltid være apotekansattes hovedfokus. Gøril Risan ved Boots apotek Nordre i Trondheim går i bresjen for å løfte apotekets status som et sted hvor det utøves klinisk farmasi. Provisorfarmasøyten er stolt av å avdekke legemiddelrelaterte problemer og forebygge sykehusinnleggelser. I samtale med NFT snakker hun varmt om arbeidsoppgavene i apotek og fremhever viktigheten av et godt fagmiljø.

For evnen til å stå i kundemøter og legemiddelrådgivning uansett omstendigheter, har gitt apotekfarmasøytene velfortjent heder. Som verdige mottakere av prisen Årets farmasøyt 2021 kan de nå glede seg over at Norges Farmaceutiske Forening har plantet to apotekerroser i urtehagen til Norsk Farmasihistorisk Museum. De står som et håndfast symbol på stamina i yrkesutøvelsen. Legg turen innom Bygdøy, og ta rosene i nærmere øyesyn i sommer!


(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 5)